راهک را به دیگران معرفی کنید و به ازای هر خریدی که توسط معرفی شما انجام می شود، 14 هزار تومان هدیه نقدی بی قید و شرط بگیرید!

کد اختصاصی شما برای معرفی راهک: [affiliate_id]

هدیه نقدی کنونی شما: [affiliate_store_credit]

هدیه نقدی شما در صورت معرفی راهک به دیگران: [affiliate_commission_rate]

راهنمای معرفی راهک به دوستان و آشنایان و دریافت هدیه نقدی 14 هزار تومانی:

1- راهک را به دیگران معرفی کنید و به آن ها تاکید کنید که موقع ثبت نهایی خریدشان، کد اختصاصی شما را در بخش کد معرف وارد کنند. عدد ویژه شما این است: [affiliate_id]
به ازای هر خریدی که با کد معرفی شما انجام شود، 14 هزار تومان اعتبار خرید نقدی از راهک هدیه می گیرید.