حراج!
حراج!
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

بسته پودر نارگیل ممتاز ضامن 90 گرمی

22,000 تومان 21,850 تومان
حراج!

خشکبار و آجیل بسته ای

بسته خلال پسته ممتاز ضامن 20 گرمی

25,000 تومان 24,900 تومان
حراج!
10,000 تومان 9,850 تومان
حراج!
حراج!

خشکبار و آجیل بسته ای

بسته خلال بادام ممتاز ضامن 30 گرمی

22,000 تومان 21,850 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

بسته نشاسته فوق تصفیه ضامن 160 گرمی

6,000 تومان 5,850 تومان
حراج!
5,000 تومان 4,900 تومان