حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

کلوچه بزرگ شاتوت صورتی ناخونک 500 گرمی

18,000 تومان 17,900 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

کلوچه بزرگ کاپوچینو قهوه ای ناخونک 500 گرمی

18,000 تومان 17,900 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

کلوچه بزرگ زنجبیلی طلایی ناخونک 500 گرمی

18,000 تومان 17,900 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

کلوچه بزرگ سبز مخصوص ناخونک 500 گرمی

15,000 تومان 14,800 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

بیسکویت پذیرایی مخصوص ناخونک 800 گرمی

25,000 تومان 24,850 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

کلوچه بزرگ موزی زرد ناخونک 500 گرمی

15,000 تومان 14,800 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

کلوچه بزرگ سبز آناناسی ناخونک 500 گرمی

15,000 تومان 14,800 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

کلوچه بزرگ نارگیلی سفید ناخونک 500 گرمی

18,000 تومان 17,900 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

کلوچه بزرگ پرتقالی نارنجی ناخونک 500 گرمی

18,000 تومان 17,900 تومان