حراج!

انواع سوسیس کوکتل ژامبون کالباس

سوسیس کوکتل 55% گوشت مرغ کاله سولیکو 1 کیلوگرمی

68,500 تومان 68,400 تومان
حراج!

انواع سوسیس کوکتل ژامبون کالباس

سوسیس هات داگ 70% گوشت قرمز سولیکو کاله 1 کیلویی

115,000 تومان 114,900 تومان
حراج!

انواع سوسیس کوکتل ژامبون کالباس

کوکتل گوشت 55% گوشت قرمز سولیکو کاله 1 کیلویی

83,500 تومان 83,400 تومان
حراج!

انواع سوسیس کوکتل ژامبون کالباس

سوسیس آلمانی سولیکو 40% گوشت مرغ کاله 1 کیلویی

57,000 تومان 56,900 تومان

انواع سوسیس کوکتل ژامبون کالباس

کالباس قارچ و مرغ کاله سولیکو 300 گرمی

43,000 تومان