حراج!
28,500 تومان 28,300 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

خیار شور ممتاز سمیه 620 گرمی

34,500 تومان 34,300 تومان
حراج!
حراج!
18,500 تومان 18,450 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی مخلوط ریز سمیه 680 گرمی

18,500 تومان 18,450 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

مربای به یک و یک 290 گرمی

12,900 تومان 12,750 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی مخلوط یک و یک 640 گرمی

14,900 تومان 14,850 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

مربای هویج یک و یک 290 گرمی

11,900 تومان 11,700 تومان