حراج!
51,600 تومان
حراج!
74,600 تومان
حراج!

انواع سوسیس کوکتل ژامبون کالباس

کلاسیک برگر 100% گوشت پمینا کاله 4عددی بسته 500 گرمی

83,300 تومان

انواع سوسیس کوکتل ژامبون کالباس

کاله برگر 100% گوشت منجمد پمینا 400 گرمی

93,500 تومان
حراج!

انواع سوسیس کوکتل ژامبون کالباس

همبرگر ویژه 80%گوشت کاله پمینا 400 گرمی

67,400 تومان

انواع سوسیس کوکتل ژامبون کالباس

کالباس قارچ و مرغ کاله سولیکو 300 گرمی

45,500 تومان