حراج!

خوراکی های اساسی

سس سیر دلوسه 480 گرمی

14,900 تومان 14,800 تومان
حراج!
15,500 تومان 15,350 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس سزار دلوسه 480 گرمی

24,000 تومان 23,750 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس چیلی تای دلوسه 540 گرمی

17,900 تومان 17,800 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

رب انار سمیه 285 گرمی

28,000 تومان 27,850 تومان
حراج!
19,000 تومان 18,900 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس باربیکیو مهرام 420 گرمی

16,500 تومان 16,450 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

سس سیر کاله 450 گرمی

14,000 تومان 13,900 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس ماست کاله 450 گرمی

13,100 تومان 13,000 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس باربیکیو کاله 375 گرمی

14,350 تومان 14,200 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس سیر دلپذیر 480 گرمی

14,000 تومان 13,900 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

رب انار اروم آدا 260 گرمی

18,150 تومان 18,050 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس چیلی (تند) دلپذیر 450 گرمی

12,500 تومان 12,450 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

سس (شکلات) کاکائو شیری سوربن کاله 500 گرمی

33,000 تومان 32,850 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

سس کاکائو تلخ (دارک) سوربن کاله 500 گرمی

32,000 تومان 31,800 تومان
حراج!
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

سس شکلاتی فرمند 500 گرمی

29,000 تومان 28,750 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس خردل کاله 335 گرمی

12,500 تومان 12,200 تومان
حراج!
حراج!