حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

آبلیمو ، آبغوره و سرکه

سرکه سیب مجلل 1500 گرمی

35,650 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

سس سیر دلوسه 480 گرمی

14,800 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس فرانسوی دلوسه 480 گرمی

18,400 تومان
حراج!
57,750 تومان
حراج!
28,900 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

آبلیمو ، آبغوره و سرکه

آب نارنج مهرام 500 میلی لیتری

26,750 تومان
حراج!

آب معدنی و عرقیات

عرق بیدمشک سمیه 240 گرمی

10,350 تومان
حراج!

آب معدنی و عرقیات

عرق شاهتره سمیه 240 گرمی

7,950 تومان
حراج!
33,900 تومان
حراج!
18,800 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس سزار دلوسه 480 گرمی

24,900 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس ماست دلوسه 480 گرمی

19,500 تومان
حراج!
حراج!

آبلیمو ، آبغوره و سرکه

شربت سکنجبین سمیه 650 گرمی

21,850 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
28,300 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

خیار شور ممتاز سمیه 620 گرمی

34,300 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

رب انار سمیه 285 گرمی

34,900 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

آبلیمو ، آبغوره و سرکه

سرکه سیب سمیه 250 گرمی

9,450 تومان
حراج!

آبلیمو ، آبغوره و سرکه

آبلیمو ترش تازه سمیه 500 گرم

23,400 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی بندری سمیه 680 گرمی

18,400 تومان