حراج!
حراج!
حراج!
16,500 تومان 16,350 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلوچه ترش مزمز 55 گرمی

1,500 تومان 1,450 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلبالو خشکه مزمز 60 گرمی

3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلبالوچه جنگلی 90 گرمی

4,500 تومان 4,400 تومان
حراج!
17,700 تومان 17,500 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

سس خردل کاله 335 گرمی

7,600 تومان 7,500 تومان
حراج!
11,950 تومان 11,850 تومان
حراج!
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی مخلوط یک و یک 640 گرمی

12,900 تومان 12,800 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

آبلیمو ، آبغوره و سرکه

سرکه سیب یک و یک 330 گرمی

10,300 تومان 10,200 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی لیته یک و یک 630 گرمی

11,900 تومان 11,800 تومان
حراج!
حراج!

آبلیمو ، آبغوره و سرکه

آبغوره یک و یک 330 گرمی

11,300 تومان 11,200 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی بندری یک و یک 630 گرمی

11,900 تومان 11,750 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس باربیکیو کاله 375 گرمی

11,000 تومان 10,900 تومان
حراج!
39,000 تومان 38,850 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

سس کارامل فرمند 500 گرمی

15,000 تومان 14,900 تومان
حراج!
حراج!
21,000 تومان 20,850 تومان
حراج!
89,500 تومان 88,800 تومان
حراج!
حراج!

آبلیمو ، آبغوره و سرکه

آب نارنج مهرام 500 میلی لیتری

15,500 تومان 15,400 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

سس توت فرنگی فرمند 500 گرمی

15,000 تومان 14,900 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی سیر گل مهرام 700 گرمی

16,700 تومان 16,600 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی سیر گل یک و یک 700 گرمی

25,500 تومان 25,350 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
8,500 تومان 8,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

سس فرانسوی دلپذیر 450 گرمی

8,500 تومان 8,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
23,740 تومان 14,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
12,990 تومان 12,850 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
9,000 تومان 8,850 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
4,200 تومان 4,100 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان 12,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
11,800 تومان 11,700 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
16,500 تومان 16,350 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان 11,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
23,500 تومان 22,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
7,800 تومان 7,700 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
15,900 تومان 15,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
13,900 تومان 13,750 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان 14,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
8,900 تومان 8,750 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

سس فرانسوی مهرام 440 گرمی

8,300 تومان 8,200 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
6,900 تومان 6,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
3,000 تومان 2,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
14,400 تومان 14,300 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
6,300 تومان 5,840 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
6,980 تومان 6,850 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
27,500 تومان 26,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
18,000 تومان 17,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
2,400 تومان 2,350 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
14,500 تومان 14,200 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
8,500 تومان 8,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
8,500 تومان 8,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
14,200 تومان 14,100 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

سس شکلاتی فرمند 500 گرمی

15,000 تومان 14,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
23,900 تومان 23,750 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
2,500 تومان 2,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

آبلیمو ، آبغوره و سرکه

آبلیمو شیشه ای اروم آدا 450 گرمی

14,500 تومان 14,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
25,280 تومان 24,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
28,000 تومان 27,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

ادویه جات و نمک

هل ممتاز گلستان 10 گرمی

14,900 تومان 14,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
17,000 تومان 16,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
8,300 تومان 8,200 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
9,000 تومان 8,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
38,000 تومان 37,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
18,500 تومان 18,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
11,000 تومان 10,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
13,900 تومان 13,750 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
34,500 تومان 33,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
4,400 تومان 4,350 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
5,500 تومان 5,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
46,500 تومان 44,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
8,500 تومان 8,450 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان 7,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
16,900 تومان 16,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
8,500 تومان 8,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
9,200 تومان 9,175 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
12,900 تومان 12,750 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
13,500 تومان 13,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
17,500 تومان 17,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
13,900 تومان 13,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
18,700 تومان 18,550 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
3,550 تومان 3,350 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
38,500 تومان 35,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
1,600 تومان 1,430 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
6,800 تومان 6,700 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
5,000 تومان 4,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
4,500 تومان 4,410 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
3,700 تومان 2,923 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
18,150 تومان 18,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان 11,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
3,500 تومان 3,350 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
10,800 تومان 10,700 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
4,900 تومان 4,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
14,000 تومان 13,850 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
9,500 تومان 9,200 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
11,900 تومان 11,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

رب انار اروم آدا 260 گرمی

10,900 تومان 10,750 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
3,600 تومان 2,844 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
4,500 تومان 4,450 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
9,500 تومان 9,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
11,500 تومان 11,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
5,000 تومان 4,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
9,800 تومان 9,350 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
8,500 تومان 8,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

سس مایونز بهروز 485 گرمی

8,450 تومان 8,350 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
10,900 تومان 10,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان 7,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
16,500 تومان 16,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
4,900 تومان 4,350 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
550 تومان 500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

سس سیر دلپذیر 285 گرمی

5,500 تومان 5,450 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
9,000 تومان 8,320 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
6,200 تومان 6,100 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
14,000 تومان 13,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
550 تومان 500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
18,000 تومان 17,850 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

سس مایونز مهرام 630 گرمی

10,200 تومان 10,100 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
3,700 تومان 3,695 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
10,900 تومان 10,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

سس رَنچ دلپذیر 450 گرمی

9,000 تومان 8,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
7,000 تومان 5,630 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
3,800 تومان 3,340 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
6,750 تومان 6,050 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
8,500 تومان 8,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
5,100 تومان 4,890 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
3,400 تومان 2,686 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
23,000 تومان 22,850 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
2,950 تومان 2,450 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
9,000 تومان 8,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

سس کاکائو شیری سوربن کاله 500 گرمی

20,500 تومان 20,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
16,600 تومان 16,200 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
10,800 تومان 10,700 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
3,400 تومان 3,150 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
18,500 تومان 18,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

سس ماست دلپذیر 450 گرمی

9,500 تومان 9,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
5,700 تومان 5,550 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
5,000 تومان 4,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
6,550 تومان 6,450 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
5,800 تومان 5,520 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
4,000 تومان 3,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

سس لیمو دلپذیر 450 گرمی

7,000 تومان 6,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
17,850 تومان 17,830 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
12,350 تومان 11,850 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
5,000 تومان 4,850 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
3,550 تومان 3,350 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
6,480 تومان 6,080 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
21,500 تومان 21,350 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
10,900 تومان 10,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

آرد سوخاری ترخینه 350 گرمی

4,950 تومان 4,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
20,400 تومان 19,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

ترشی ها و شوری ها

ترشی لیته اروم آدا 700 گرمی

5,950 تومان 5,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
7,900 تومان 7,560 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
4,200 تومان 3,875 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
6,500 تومان 5,135 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان 11,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
6,500 تومان 6,080 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
16,600 تومان 15,560 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
2,750 تومان 2,649 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
19,900 تومان 19,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
5,100 تومان 5,000