حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی مخلوط یک و یک ۶۴۰ گرمی

10,300 تومان 10,150 تومان
حراج!
حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلبالو خشکه مزمز ۸۰ گرمی

3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!
5,950 تومان 5,800 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلوچه ترش مزمز ۵۵ گرمی

1,500 تومان 1,450 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلبالوچه جنگلی ۹۰ گرمی

6,000 تومان 5,900 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی لیته یک و یک ۶۳۰ گرمی

9,700 تومان 9,550 تومان
حراج!
16,600 تومان 16,200 تومان
حراج!