حراج!
حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلوچه ترش مزمز 55 گرمی

2,000 تومان 1,950 تومان
حراج!
حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلبالوچه جنگلی 90 گرمی

4,500 تومان 4,400 تومان
حراج!
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی مخلوط یک و یک 640 گرمی

12,900 تومان 12,800 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی لیته یک و یک 630 گرمی

11,900 تومان 11,800 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی بندری یک و یک 630 گرمی

11,900 تومان 11,750 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلبالو خشکه مزمز 35 گرمی

2,000 تومان 1,950 تومان
حراج!
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی سیر گل مهرام 700 گرمی

19,000 تومان 18,900 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی لیته اروم آدا 700 گرمی

12,500 تومان 12,400 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی سیر گل یک و یک 700 گرمی

25,500 تومان 25,350 تومان
حراج!
حراج!