حراج!
حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلبالو خشکه مزمز 35 گرمی

3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!
حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلبالو وکیوم جنگلی 50 گرمی

4,000 تومان 3,900 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی سیر گل مهرام 700 گرمی

19,000 تومان 18,900 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی سیر گل یک و یک 700 گرمی

25,500 تومان 25,350 تومان
حراج!
27,900 تومان 27,800 تومان
حراج!
25,500 تومان 25,400 تومان
حراج!
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی مخلوط یک و یک 640 گرمی

12,900 تومان 12,800 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی لیته یک و یک 630 گرمی

11,900 تومان 11,800 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلبالوچه جنگلی 90 گرمی

4,500 تومان 4,400 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی لیته اروم آدا 700 گرمی

12,500 تومان 12,400 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلوچه ترش مزمز 55 گرمی

3,000 تومان 2,900 تومان
حراج!
26,000 تومان 25,700 تومان
حراج!
22,500 تومان 22,400 تومان
حراج!
19,500 تومان 19,400 تومان