حراج!
18,500 تومان 18,450 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی مخلوط ریز سمیه 680 گرمی

18,500 تومان 18,450 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی بندری سمیه 680 گرمی

18,500 تومان 18,400 تومان
حراج!
حراج!
32,900 تومان 32,800 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی لیته بیژن 670 گرمی

11,950 تومان 11,900 تومان
حراج!
حراج!
36,000 تومان 35,900 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلبالو خشکه مزمز 35 گرمی

3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!
حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلبالو وکیوم جنگلی 50 گرمی

4,000 تومان 3,900 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی سیر گل مهرام 700 گرمی

27,000 تومان 26,850 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی بندری یک و یک 630 گرمی

13,900 تومان 13,750 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی لیته یک و یک 630 گرمی

14,900 تومان 14,850 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی لیته اروم آدا 700 گرمی

12,500 تومان 12,400 تومان
حراج!
حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلوچه ترش مزمز 55 گرمی

3,000 تومان 2,900 تومان
حراج!
6,000 تومان 5,950 تومان
حراج!
35,000 تومان 34,800 تومان
حراج!
22,000 تومان 21,850 تومان