حراج!
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی مخلوط ریز سمیه 630 گرمی

18,500 تومان 18,450 تومان
حراج!
58,000 تومان 57,750 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
28,500 تومان 28,300 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

خیار شور ممتاز سمیه 620 گرمی

34,500 تومان 34,300 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

رب انار سمیه 285 گرمی

28,000 تومان 27,850 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
18,500 تومان 18,450 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی بندری سمیه 680 گرمی

18,500 تومان 18,400 تومان
حراج!
حراج!
32,900 تومان 32,800 تومان
حراج!
29,000 تومان 28,900 تومان
حراج!
11,970 تومان 11,950 تومان
حراج!
حراج!
31,500 تومان 31,350 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلبالو خشکه مزمز 35 گرمی

3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!
30,000 تومان 29,750 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی سیر گل مهرام 700 گرمی

27,000 تومان 26,850 تومان
حراج!
حراج!
42,000 تومان 41,900 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی مخلوط یک و یک 640 گرمی

16,800 تومان 16,700 تومان
حراج!
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی لیته یک و یک 630 گرمی

14,900 تومان 14,850 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی لیته اروم آدا 700 گرمی

12,500 تومان 12,400 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
35,000 تومان 34,800 تومان
حراج!
28,500 تومان 28,400 تومان
حراج!
22,000 تومان 21,850 تومان
حراج!