حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

سس شکلاتی فرمند ۵۰۰ گرمی

15,000 تومان 14,900 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

سس کاکائو تلخ (دارک) سوربن کاله ۵۰۰ گرمی

17,500 تومان 17,250 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

سس کاکائو شیری سوربن کاله ۵۰۰ گرمی

20,500 تومان 20,400 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

سس رَنچ دلپذیر ۴۵۰ گرمی

9,000 تومان 8,900 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس سیر دلپذیر ۲۸۵ گرمی

5,500 تومان 5,450 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

سس لیمو دلپذیر ۴۵۰ گرمی

7,000 تومان 6,900 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس ماست دلپذیر ۴۵۰ گرمی

9,500 تومان 9,400 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

رب انار اروم آدا ۲۶۰ گرمی

10,900 تومان 10,750 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس باربیکیو کاله ۳۷۵ گرمی

11,000 تومان 10,900 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس خردل کاله ۳۳۵ گرمی

7,600 تومان 7,500 تومان
حراج!