حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

سس سیر دلوسه 480 گرمی

14,800 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس فرانسوی دلوسه 480 گرمی

18,400 تومان
حراج!
28,900 تومان
حراج!

آبلیمو ، آبغوره و سرکه

آب نارنج مهرام 500 میلی لیتری

26,750 تومان
حراج!
33,900 تومان
حراج!
18,800 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس سزار دلوسه 480 گرمی

24,900 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس ماست دلوسه 480 گرمی

19,500 تومان
حراج!
حراج!

ترشی ها و شوری ها

رب انار سمیه 285 گرمی

34,900 تومان
حراج!
24,900 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

سس (شکلات) کاکائو فندقی سوربن کاله 500 گرمی

35,850 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس الویه دلپذیر 680 گرمی

26,800 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

سس هزار جزیره بیژن 500 گرمی

16,350 تومان

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

سس توت فرنگی فرمند 500 گرمی

23,000 تومان

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

سس کارامل فرمند 500 گرمی

23,000 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

سس باربیکیو کاله 375 گرمی

17,900 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس سیر دلپذیر 480 گرمی

13,900 تومان
حراج!
16,800 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس ماست دلپذیر 450 گرمی

18,400 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

رب انار اروم آدا 260 گرمی

27,800 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

سس چیلی (تند) دلپذیر 450 گرمی

17,800 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

سس (شکلات) کاکائو شیری سوربن کاله 500 گرمی

32,850 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

سس کاکائو تلخ (دارک) سوربن کاله 500 گرمی

34,900 تومان
حراج!
14,900 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

سس رنچ دلپذیر 450 گرمی

18,400 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس فرانسوی دلپذیر 450 گرمی

19,800 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

سس شکلاتی فرمند 500 گرمی

28,750 تومان
حراج!
15,900 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

سس فرانسوی بیژن 500 گرمی

15,900 تومان
حراج!
حراج!
16,800 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس فرانسوی مهرام 440 گرمی

19,400 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس مایونز مهرام 630 گرمی

33,900 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس هزار جزیره مهرام 450 گرمی

19,400 تومان