حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

نوشابه کوکاکولا ۱.۵ لیتری

4,750 تومان 4,700 تومان
حراج!
حراج!

نوشابه ، آب‌میوه و دلستر

نوشابه گازدار پپسی پت 300 سی سی

1,850 تومان 1,800 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

نوشابه پپسی اصل ۱/۵ لیتری

4,750 تومان 4,650 تومان
حراج!

نوشابه ، آب‌میوه و دلستر

نکتار پرتقال سن ایچ 200 میلی لیتری

3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!
7,500 تومان 7,400 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

نوشابه ، آب‌میوه و دلستر

نکتار انبه سن ایچ 200 سی سی

3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!

نوشابه ، آب‌میوه و دلستر

نکتار هلو سن ایچ 200 میلی لیتری

3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!
4,750 تومان 4,650 تومان
حراج!

نوشابه ، آب‌میوه و دلستر

نکتار آناناس سن ایچ 200 سی سی

3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

نوشابه ، آب‌میوه و دلستر

نکتار آلبالو سن ایچ 200 سی سی

3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!
حراج!

نوشابه ، آب‌میوه و دلستر

نکتار آلبالو سن ایچ 1 لیتری

14,000 تومان 13,850 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

نوشابه ، آب‌میوه و دلستر

نکتار طبیعی انبه سن ایچ 1 لیتری

17,000 تومان 16,900 تومان
حراج!

نوشابه ، آب‌میوه و دلستر

نوشابه پپسی اصل 2/250 لیتری

5,500 تومان 5,400 تومان
حراج!
حراج!

نوشابه ، آب‌میوه و دلستر

نکتار طبیعی آناناس سن ایچ 1 لیتری

15,000 تومان 14,900 تومان
حراج!

نوشابه ، آب‌میوه و دلستر

سن ایچ کول گازدار لیموناد 1000 سی سی

6,000 تومان 5,900 تومان
حراج!
حراج!

نوشابه ، آب‌میوه و دلستر

نکتار هفت میوه سن ایچ 200 میلی لیتری

3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!
حراج!

نوشابه ، آب‌میوه و دلستر

شربت پرتقال سن ایچ 2 کیلوگرمی

40,000 تومان 39,000 تومان
حراج!

نوشابه ، آب‌میوه و دلستر

شربت آناناس سن ایچ شیشه ای 780 گرمی

20,000 تومان 19,850 تومان
حراج!
حراج!

نوشابه ، آب‌میوه و دلستر

نکتار هلو سن ایچ 300 میلی لیتری

4,500 تومان 4,400 تومان
حراج!
حراج!

نوشابه ، آب‌میوه و دلستر

سن ایچ کول استوایی 1000 سی سی

6,000 تومان 5,900 تومان
حراج!

نوشابه ، آب‌میوه و دلستر

شربت آلبالو سن ایچ 2 کیلوگرمی

40,000 تومان 39,000 تومان
حراج!
حراج!

نوشابه ، آب‌میوه و دلستر

نکتار پرتقال هویج سن ایچ 1لیتری

16,000 تومان 15,900 تومان
حراج!

آب معدنی و عرقیات

گلاب اصل ربیع کاشان 2 لیتری

29,000 تومان 28,850 تومان
حراج!

نوشابه ، آب‌میوه و دلستر

نکتار آلبالو سن ایچ 750 میلی لیتری

9,000 تومان 8,900 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

نوشابه ، آب‌میوه و دلستر

نکتار پرتقال سن ایچ 1 لیتری

15,000 تومان 14,850 تومان
حراج!