حراج!
19,650 تومان 19,200 تومان
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای هویج موسوی ۳۲۰ گرمی

5,900 تومان 5,800 تومان
حراج!
22,900 تومان 22,750 تومان
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

کنسرو سس ماکارونی ۴۰۰ گرمی دلپذیر

7,500 تومان 7,400 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

کنسرو ذرت شیرین دلپذیر ۴۱۵ گرمی

9,000 تومان 8,800 تومان
حراج!
حراج!
25,100 تومان 24,850 تومان
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای بالنگ موسوی ۳۲۰ گرمی

8,200 تومان 8,100 تومان
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای آلبالو موسوی ۳۲۰ گرمی

7,700 تومان 7,600 تومان
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربا آلبالو به‌صبا ۳۳۰ گرمی

6,800 تومان 6,540 تومان
حراج!
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای هویج یک و یک ۲۹۰ گرمی

6,400 تومان 6,300 تومان
حراج!
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای انجیر موسوی ۳۲۰گرمی

6,100 تومان 5,900 تومان
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای شاه توت موسوی ۳۲۰ گرمی

11,000 تومان 10,850 تومان
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

کنسرو نخود سبز (فرنگی) یک و یک ۳۸۵ گرمی

6,800 تومان 6,700 تومان
حراج!
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

کنسرو عدسی بهروز ۴۱۰ گرمی

6,000 تومان 5,900 تومان
حراج!
حراج!
8,000 تومان 7,900 تومان
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای گل سرخ موسوی ۳۲۰ گرمی

6,500 تومان 6,400 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
12,800 تومان 12,700 تومان
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

عسل طبیعی یک و یک ۳۰۰ گرمی

21,000 تومان 20,800 تومان
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

عسل ۴گیاه نمونه خوانسار ۱۰۰۰گرمی

69,000 تومان 59,870 تومان