حراج!
حراج!
16,500 تومان 16,350 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
10,000 تومان 9,900 تومان
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

کنسرو عدسی دلپذیر 420 گرمی

8,000 تومان 7,900 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

مربای بالنگ موسوی 320 گرمی

11,000 تومان 10,900 تومان
حراج!
24,000 تومان 23,850 تومان
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای انجیر موسوی 320 گرمی

8,100 تومان 7,950 تومان
حراج!
16,000 تومان 15,900 تومان
حراج!
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

حلواشکری ساده DELOCA دلوکا 50 گرمی

3,500 تومان 3,300 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

مربای گل سرخ موسوی 320 گرمی

8,200 تومان 8,100 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

رب انار اروم آدا 260 گرمی

19,900 تومان 19,800 تومان
حراج!
حراج!
11,000 تومان 10,900 تومان
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای شاه توت موسوی 320 گرمی

15,000 تومان 14,900 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

شیره انگور 100% طبیعی DELOCA دلوکا 250 گرمی

10,500 تومان 10,400 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

حلواشکری ساده DELOCA دلوکا 200 گرمی

13,200 تومان 13,000 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

حلواشکری پسته ای DELOCA دلوکا 50 گرمی

4,800 تومان 4,600 تومان
حراج!
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

شیره خرما 100% طبیعی DELOCA دلوکا 250 گرمی

8,000 تومان 7,900 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

حلواشکری کاکائویی DELOCA دلوکا 50 گرمی

3,700 تومان 3,500 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

معجون کنجدی خرمایی مزرعه 130 گرمی

18,000 تومان 17,900 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

شیره انجیر 100% طبیعی DELOCA دلوکا 250 گرمی

12,000 تومان 11,900 تومان
حراج!
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

معجون کنجدی با روکش کاکائویی مزرعه 130 گرمی

18,000 تومان 17,900 تومان