حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

کنسرو سس ماکارونی ۴۰۰ گرمی دلپذیر

7,500 تومان 7,400 تومان
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

کنسرو ذرت شیرین دلپذیر ۴۱۵ گرمی

9,000 تومان 8,800 تومان
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

کنسرو نخود سبز (فرنگی) یک و یک ۳۸۵ گرمی

6,800 تومان 6,700 تومان
حراج!
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

کنسرو عدسی بهروز ۴۱۰ گرمی

6,000 تومان 5,900 تومان
حراج!
حراج!
8,000 تومان 7,900 تومان
حراج!
حراج!
12,800 تومان 12,700 تومان