حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربا آلبالو به‌صبا ۳۳۰ گرمی

6,800 تومان 6,540 تومان
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای هویج یک و یک ۲۹۰ گرمی

6,400 تومان 6,300 تومان
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای انجیر موسوی ۳۲۰گرمی

6,100 تومان 5,900 تومان
حراج!
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای آلبالو موسوی ۳۲۰ گرمی

7,700 تومان 7,600 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای هویج موسوی ۳۲۰ گرمی

5,900 تومان 5,800 تومان
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای بالنگ موسوی ۳۲۰ گرمی

6,500 تومان 6,300 تومان
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای توت فرنگی موسوی ۳۲۰گرمی

6,600 تومان 6,400 تومان
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای شاه توت شانا ۳۱۰گرمی

8,990 تومان 7,642 تومان
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای شاه توت موسوی ۳۲۰ گرمی

11,000 تومان 10,850 تومان
حراج!
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

عسل کندو خوانسار ۵۱۰ گرمی

37,950 تومان 37,000 تومان
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

عسل طبیعی یک و یک ۳۰۰ گرمی

21,000 تومان 20,800 تومان
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

عسل ۴گیاه نمونه خوانسار ۱۰۰۰گرمی

69,000 تومان 59,870 تومان
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای بهار نارنج شانا ۳۱۰گرمی

7,490 تومان 7,190 تومان