حراج!
10,000 تومان 9,900 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

مربای بالنگ موسوی 320 گرمی

11,000 تومان 10,900 تومان
حراج!
24,000 تومان 23,850 تومان
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای انجیر موسوی 320 گرمی

8,100 تومان 7,950 تومان
حراج!
16,000 تومان 15,900 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

حلواشکری ساده DELOCA دلوکا 50 گرمی

3,500 تومان 3,300 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

مربای گل سرخ موسوی 320 گرمی

8,200 تومان 8,100 تومان
حراج!
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای شاه توت موسوی 320 گرمی

15,000 تومان 14,900 تومان
حراج!
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

شیره انگور 100% طبیعی DELOCA دلوکا 250 گرمی

10,500 تومان 10,400 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

حلواشکری ساده DELOCA دلوکا 200 گرمی

13,200 تومان 13,000 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

حلواشکری پسته ای DELOCA دلوکا 50 گرمی

4,800 تومان 4,600 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

شیره خرما 100% طبیعی DELOCA دلوکا 250 گرمی

8,000 تومان 7,900 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

حلواشکری کاکائویی DELOCA دلوکا 50 گرمی

3,700 تومان 3,500 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

معجون کنجدی خرمایی مزرعه 130 گرمی

18,000 تومان 17,900 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

شیره انجیر 100% طبیعی DELOCA دلوکا 250 گرمی

12,000 تومان 11,900 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

معجون کنجدی با روکش کاکائویی مزرعه 130 گرمی

18,000 تومان 17,900 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

شیره توت 100% طبیعی DELOCA دلوکا 250 گرمی

12,000 تومان 11,900 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

حلواشکری کاکائویی DELOCA دلوکا 200 گرمی

13,900 تومان 13,700 تومان