حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی لیته یک و یک 630 گرمی

9,700 تومان 9,550 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلبالوچه جنگلی 90 گرمی

6,000 تومان 5,900 تومان
حراج!
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی لیته اروم آدا 700 گرمی

5,950 تومان 5,800 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

ترشی مخلوط یک و یک 640 گرمی

10,300 تومان 10,150 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلوچه ترش مزمز 55 گرمی

2,000 تومان 1,950 تومان
حراج!
حراج!
15,500 تومان 15,400 تومان
حراج!
حراج!