حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

سس کاکائو تلخ (دارک) سوربن کاله 500 گرمی

17,500 تومان 17,250 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

سس کاکائو شیری سوربن کاله 500 گرمی

16,500 تومان 16,300 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس مایونز بهروز 485 گرمی

8,450 تومان 8,350 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

سس مایونز +B مهرام 255 گرمی

5,900 تومان 5,850 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس رَنچ دلپذیر 450 گرمی

9,000 تومان 8,900 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس سیر دلپذیر 285 گرمی

5,500 تومان 5,450 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس فرانسوی دلپذیر 450 گرمی

8,500 تومان 8,400 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس لیمو دلپذیر 450 گرمی

7,000 تومان 6,900 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

سس باربیکیو کاله 375 گرمی

11,000 تومان 10,900 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سس خردل کاله 335 گرمی

7,600 تومان 7,500 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

سس فرانسوی مهرام 440 گرمی

6,900 تومان 6,800 تومان