حراج!
6,200 تومان 6,150 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

شیر پرچرب ESL رامک 946 سی سی

6,500 تومان 6,450 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

شیر پرچرب فراپاستوریزه ESL کاله 955 میلی لیتری

6,500 تومان 6,450 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
10,000 تومان 9,900 تومان
حراج!

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

سولاته کارامل ماکیاتو(شیر قهوه) کاله 250 میلی لیتری

9,000 تومان 8,900 تومان
حراج!

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

شیر خرما کاله 200 سی سی

2,500 تومان 2,475 تومان