21%-
21%-

سس‌ها، ادویه‌ها و چاشنی‌ها

شیره خرما شیر رضا ۹۰۰گرمی

7,200 تومان 5,688 تومان
21%-

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای هویج شانا ۳۱۵گرمی

3,790 تومان 2,994 تومان
15%-

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای بالنگ شانا ۳۱۵گرمی

5,290 تومان 4,479 تومان
21%-

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای توت فرنگی یک و یک ۳۵۰گرمی

4,930 تومان 3,894 تومان
13%-

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای آلبالوی البرز شانا ۳۱۵گرمی

5,890 تومان 5,127 تومان
21%-

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای تمشک تازه شانا ۳۱۰گرمی

5,490 تومان 4,337 تومان
21%-

سس‌ها، ادویه‌ها و چاشنی‌ها

شیره انگور شیر رضا ۹۰۰گرمی

15,000 تومان 11,850 تومان
18%-

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای شاه توت شانا ۳۱۰گرمی

8,990 تومان 7,402 تومان
21%-

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربا توت فرنگی چین چین ۳۳۰گرمی

5,000 تومان 3,950 تومان