حراج!
حراج!
12,000 تومان 11,800 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

الویه مرغ نامی نو 200 گرمی

6,000 تومان 5,900 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

الویه مرغ نامی نو 500 گرمی

12,000 تومان 11,800 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

رشته پلویی ترخینه 400 گرمی

6,700 تومان 6,600 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

قارچ هاگ بسته بندی 200 گرمی

5,950 تومان 5,900 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

قارچ هاگ بسته بندی 400 گرمی

11,700 تومان 11,650 تومان
حراج!
حراج!

غذاهای پروتئینی و آماده

میگو خام منجمد کاله 500 گرمی

79,500 تومان 79,000 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

نان جو سه نان 540 گرمی

7,000 تومان 6,950 تومان
حراج!
3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

نان همبرگر سه نان دو عددی

2,000 تومان 1,950 تومان
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

نودل کاری هاتی کارا گلستان 77گرمی

3,000 تومان 2,900 تومان
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

نودل گوجه فرنگی هاتی کارا گلستان 77گرمی

3,000 تومان 2,900 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

فلافل کاله پمینا 330 گرمی

11,500 تومان 11,400 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

کنسرو عدسی بهروز 410 گرمی

6,000 تومان 5,900 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
4,500 تومان 4,400 تومان