حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

الویه مرغ نامی نو 500 گرمی

15,500 تومان 15,400 تومان
حراج!
15,500 تومان 15,400 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

سالاد مرغ نامی نو 200 گرمی

12,500 تومان 12,400 تومان
حراج!
حراج!
22,500 تومان 22,400 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
8,750 تومان 8,650 تومان
حراج!
حراج!
حراج!