8%-

میوه و سبزیجات

سیب زمینی ۱کیلویی

2,400 تومان 2,200 تومان
5%-

میوه و سبزیجات

پیاز ۱کیلویی

3,200 تومان 3,050 تومان
1%-
7,450 تومان 7,350 تومان
5%-
2,850 تومان 2,700 تومان
11%-
900 تومان 800 تومان
7%-
5,600 تومان 5,200 تومان
14%-

میوه و سبزیجات

کاهو متوسط ۱ عددی

2,200 تومان 1,900 تومان
4%-

میوه و سبزیجات

پرتقال مجلسی ۱کیلویی

7,200 تومان 6,900 تومان
14%-

میوه و سبزیجات

هویج ۱کیلویی

2,100 تومان 1,800 تومان
4%-