حراج!

انواع کیسه و نایلون

کیسه فریزر هوم پلاس 100 عددی

2,650 تومان 2,600 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
11,000 تومان 10,900 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
5,000 تومان 4,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
2,200 تومان 2,100 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
4,800 تومان 4,750 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
2,120 تومان 2,100 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

انواع کیسه و نایلون

کیسه زباله تک رول ۵۵*۷۵میخک

4,500 تومان 3,690 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
4,400 تومان 4,100 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
19,500 تومان 19,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
3,550 تومان 3,450 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
15,700 تومان 15,600 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

ابزارهای خانه و آشپزخانه

کیسه فریزر آسان مصرف 25*35 گلرنگ 120 عددی

8,500 تومان 8,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

انواع کیسه و نایلون

کیسه زباله دو رول 80*60 میخک

7,000 تومان 6,240 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

ابزارهای خانه و آشپزخانه

کیسه زباله 65*80 لندی 10عددی

2,380 تومان 1,970 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

انواع کیسه و نایلون

کیسه زباله تک رول 65*85 میخک

6,300 تومان 6,190 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
14,500 تومان 11,955 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
9,000 تومان 7,950 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

ابزارهای خانه و آشپزخانه

کیسه زباله بنددار کوچک 60*50 لندی 25عددی

6,950 تومان 5,860 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

انواع کیسه و نایلون

کیسه زباله تک رول 90*70 میخک

7,000 تومان 6,920 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان 10,270 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
7,250 تومان 5,727 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
9,800 تومان 7,742 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
6,200 تومان 4,898 تومان