حراج!
حراج!
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

آرد ذرت تردک 200 گرمی

7,850 تومان 7,750 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
5,500 تومان 5,400 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

پودر ماهی سوخاری تردک 200 گرمی

11,950 تومان 11,850 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

پودر مرغ سوخاری تردک 200 گرمی

11,950 تومان 11,850 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

پودر بنیه میگو سوخاری تردک 200 گرمی

11,950 تومان 11,850 تومان
حراج!
11,950 تومان 11,850 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

بسته نشاسته فوق تصفیه ضامن 160 گرمی

3,000 تومان 2,900 تومان
حراج!
8,900 تومان 8,750 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
11,900 تومان 11,800 تومان
حراج!

لازانیا و انواع رشته

رشته آشی زر ماکارون 500 گرمی

11,200 تومان 11,100 تومان