حراج!
حراج!
حراج!
3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

نان شکلات سه نان 100 گرمی

2,000 تومان 1,975 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

نان جو دوسر سه نان 540 گرمی

9,000 تومان 8,950 تومان
حراج!
3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!
11,950 تومان 11,850 تومان
حراج!
11,950 تومان 11,850 تومان
حراج!
حراج!
10,900 تومان 10,800 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

نان شیرمال سه نان 340 گرمی

4,000 تومان 3,950 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
3,500 تومان 3,450 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

نان همبرگر سه نان دو عددی

2,000 تومان 1,950 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
4,200 تومان 4,100 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
8,900 تومان 8,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
6,900 تومان 6,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
3,000 تومان 2,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
3,900 تومان 3,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

نان‌ها، آردها و پودرهای سوخاری

آرد گندم سفید زر ماکارون 900 گرمی

7,550 تومان 7,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
8,900 تومان 8,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

نان شیرمال سه نان 150 گرمی

2,000 تومان 1,950 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
14,900 تومان 14,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
2,500 تومان 2,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

نان سوخاری ممتاز ویتانا 250 گرمی

5,000 تومان 4,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
12,950 تومان 12,850 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
9,900 تومان 9,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
5,500 تومان 5,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

رشته آشی زر ماکارون 500گرمی

3,800 تومان 3,010 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
12,950 تومان 12,850 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

پودر کیک موزی تک ماکارون 500 گرمی

13,900 تومان 13,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
11,900 تومان 11,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
750 تومان 700 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان 7,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
4,000 تومان 3,950 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

نان‌ها، آردها و پودرهای سوخاری

آرد گندم سفید(نول) ملک 500گرمی

3,200 تومان 2,950 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
12,950 تومان 12,850 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
5,700 تومان 5,550 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

نان‌ها، آردها و پودرهای سوخاری

پودر سوخاری ملک 200 گرمی

4,000 تومان 3,260 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
6,550 تومان 6,450 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
6,500 تومان 6,300 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

آرد سوخاری ترخینه 350 گرمی

4,950 تومان 4,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
10,500 تومان 10,350 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
5,700 تومان 5,360 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
4,200 تومان 3,875 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
17,300 تومان 17,200 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

نان‌ها، آردها و پودرهای سوخاری

آرد سفید سه صفر افخم 800گرمی

3,500 تومان 2,765 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی فوسیلی سبزیجات مانا 500گرمی

2,200 تومان 1,738 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی سیم تلفنی مانا 500گرمی

2,100 تومان 1,970 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
12,900 تومان 12,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

دسر ، ژله و پودر کیک

پودر کیک کاکائویی رشد 500گرمی

7,900 تومان 6,241 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

دسر ، ژله و پودر کیک

پودر کیک توت فرنگی رشد 500گرمی

7,900 تومان 5,451 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

نان‌ها، آردها و پودرهای سوخاری

آرد سوخاری پانکو طلایی افخم 250گرمی

3,800 تومان 3,002 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
9,900 تومان 9,300 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

دسر ، ژله و پودر کیک

پودر کیک پرتقالی رشد 500گرمی

6,900 تومان 5,451 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

آرد نخود چی گل ندای یزد 200گرمی

4,300 تومان 3,697 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی فیدلی (رشته سوپ) مانا 500گرمی

2,100 تومان 1,890 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی شلز سبزیجات مانا 500گرمی

2,200 تومان 1,738 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

نان‌ها، آردها و پودرهای سوخاری

آرد گندم افخم 200گرمی

1,750 تومان 1,382 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
7,500 تومان 7,400 تومان