حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

نان همبرگر سه نان دو عددی

2,000 تومان 1,950 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

نان جو دوسر سه نان 540 گرمی

9,000 تومان 8,950 تومان
حراج!
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

بسته نشاسته فوق تصفیه ضامن 160 گرمی

3,000 تومان 2,900 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

نان شیرمال سه نان 340 گرمی

4,000 تومان 3,950 تومان
حراج!
11,900 تومان 11,800 تومان
حراج!
حراج!
5,500 تومان 5,400 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

پودر مرغ سوخاری تردک 200 گرمی

11,950 تومان 11,850 تومان
حراج!
حراج!
11,950 تومان 11,850 تومان
حراج!
8,900 تومان 8,750 تومان
حراج!
11,950 تومان 11,850 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

بسته پودر نارگیل ممتاز ضامن 90 گرمی

10,000 تومان 9,900 تومان
حراج!
11,200 تومان 11,100 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

پودر ماهی سوخاری تردک 200 گرمی

11,950 تومان 11,850 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

پودر آماده کتلت تردک 180 گرمی

10,900 تومان 10,800 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

پودر سوخاری ترخینه 350 گرمی

9,550 تومان 9,450 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

پودر بنیه میگو سوخاری تردک 200 گرمی

11,950 تومان 11,850 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

آرد ذرت تردک 200 گرمی

6,900 تومان 6,800 تومان
حراج!

ادویه جات و نمک

آرد برنج ملک ماه 70 گرمی

5,300 تومان 5,200 تومان
حراج!