حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

نشاسته گندم ملک ماه 60 گرمی

5,520 تومان 5,500 تومان
حراج!

ادویه جات و نمک

آرد برنج ملک ماه 180 گرمی

10,600 تومان 10,500 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

پودر آماده کتلت گیاهی ملک ماه 110 گرمی

11,000 تومان 10,900 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

پودر کیک کاکائویی تردک 400 گرمی

23,950 تومان 23,850 تومان
حراج!
1,500 تومان 1,450 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

پودر سوخاری ترخینه 200 گرمی

12,550 تومان 12,500 تومان
حراج!
21,000 تومان 20,500 تومان
حراج!
7,000 تومان 6,900 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

پودر سوخاری ملک ماه 200 گرمی

10,500 تومان 10,400 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

ادویه جات و نمک

آرد برنج ملک ماه 70 گرمی

5,300 تومان 5,200 تومان
حراج!
7,200 تومان 7,100 تومان
حراج!
8,950 تومان 8,900 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

آرد ذرت تردک 200 گرمی

10,950 تومان 10,900 تومان
حراج!
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

بسته پودر نارگیل ممتاز ضامن 90 گرمی

16,000 تومان 15,800 تومان
حراج!
5,500 تومان 5,400 تومان
حراج!
حراج!
13,950 تومان 13,900 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

پودر ماهی سوخاری تردک 200 گرمی

18,950 تومان 18,900 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

پودر مرغ سوخاری تردک 200 گرمی

17,950 تومان 17,900 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

پودر آماده کتلت تردک 180 گرمی

17,950 تومان 17,800 تومان
حراج!
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

پودر بنیه میگو سوخاری تردک 200 گرمی

12,950 تومان 12,850 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

بسته نشاسته فوق تصفیه ضامن 160 گرمی

6,000 تومان 5,850 تومان
حراج!
5,000 تومان 4,900 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

پودر سوخاری هاتی کارا گلستان 300 گرمی

13,500 تومان 13,350 تومان
حراج!
حراج!
21,300 تومان 21,200 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

رشته آشی زر ماکارون 500 گرمی

11,200 تومان 11,100 تومان