حراج!

ادویه جات و نمک

نشاسته گندم ملک 60 گرمی

5,520 تومان 5,500 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

پودر نارگیل ممتاز ملک ماه 40 گرمی

12,200 تومان 12,100 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

پودر آماده کتلت گیاهی ملک ماه 110 گرمی

11,000 تومان 10,900 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

پودر کیک کاکائویی تردک 400 گرمی

23,950 تومان 23,850 تومان
حراج!
حراج!
1,500 تومان 1,450 تومان
حراج!
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

پودر سوخاری ملک ماه 200 گرمی

14,100 تومان 14,000 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

آرد ذرت تردک 200 گرمی

10,950 تومان 10,900 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

بسته پودر نارگیل ممتاز ضامن 90 گرمی

16,000 تومان 15,800 تومان
حراج!
10,000 تومان 9,850 تومان
حراج!
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

پودر سوخاری ترخینه 350 گرمی

11,950 تومان 11,650 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

پودر ماهی سوخاری تردک 200 گرمی

18,950 تومان 18,900 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

پودر مرغ سوخاری تردک 200 گرمی

17,950 تومان 17,900 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

پودر آماده خمیر پیتزا تردک 480 گرمی

21,950 تومان 21,750 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

پودر آماده کتلت تردک 180 گرمی

17,950 تومان 17,800 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

پودر بنیه میگو سوخاری تردک 200 گرمی

12,950 تومان 12,850 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

بسته نشاسته فوق تصفیه ضامن 160 گرمی

6,000 تومان 5,850 تومان
حراج!
5,000 تومان 4,900 تومان
حراج!

انواع پودر و آرد سوخاری

پودر سوخاری هاتی کارا گلستان 300 گرمی

13,500 تومان 13,350 تومان
حراج!