حراج!
حراج!
16,500 تومان 16,350 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

کنسرو عدسی دلپذیر 420 گرمی

8,000 تومان 7,900 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

کنسرو عدسی بهروز 380 گرمی

7,400 تومان 7,300 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

حلواشکری ساده DELOCA دلوکا 50 گرمی

3,500 تومان 3,300 تومان
حراج!
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای شاه توت موسوی 320 گرمی

15,000 تومان 14,900 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

حلواشکری ساده DELOCA دلوکا 200 گرمی

13,200 تومان 13,000 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

شیره انگور 100% طبیعی DELOCA دلوکا 250 گرمی

10,500 تومان 10,400 تومان
حراج!
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

حلواشکری کاکائویی DELOCA دلوکا 50 گرمی

3,700 تومان 3,500 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

شیره خرما 100% طبیعی DELOCA دلوکا 250 گرمی

8,000 تومان 7,900 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

حلواشکری پسته ای DELOCA دلوکا 200 گرمی

17,500 تومان 17,300 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

حلواشکری پسته ای DELOCA دلوکا 50 گرمی

4,800 تومان 4,600 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

معجون کنجدی خرمایی مزرعه 130 گرمی

18,000 تومان 17,900 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

معجون کنجدی با روکش کاکائویی مزرعه 130 گرمی

18,000 تومان 17,900 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

شیره توت 100% طبیعی DELOCA دلوکا 250 گرمی

12,000 تومان 11,900 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

شیره انجیر 100% طبیعی DELOCA دلوکا 250 گرمی

12,000 تومان 11,900 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

حلواشکری کاکائویی DELOCA دلوکا 200 گرمی

13,900 تومان 13,700 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
حراج!
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
23,740 تومان 14,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
11,800 تومان 11,700 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
16,500 تومان 16,350 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
10,900 تومان 10,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
14,400 تومان 14,300 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
6,300 تومان 5,840 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
14,500 تومان 14,200 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
350 تومان 320 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد