حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

کنسرو عدسی دلپذیر 420 گرمی

6,500 تومان 6,400 تومان
حراج!
حراج!
8,700 تومان 8,600 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

مربای هویج موسوی 320 گرمی

6,500 تومان 6,400 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

مربای بالنگ موسوی 320 گرمی

8,200 تومان 8,100 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

کنسرو عدسی بهروز 410 گرمی

6,000 تومان 5,900 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

ارده ممتاز شابلی 500 گرمی

28,000 تومان 26,000 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

رب انار اروم آدا 260 گرمی

10,900 تومان 10,750 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
19,500 تومان 19,000 تومان
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

عسل 4گیاه نمونه خوانسار 500گرمی

52,800 تومان 49,800 تومان
حراج!
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای انجیر موسوی 320 گرمی

8,100 تومان 7,950 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

ارده ممتاز شابلی 800 گرمی

38,500 تومان 36,000 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

مربای گل سرخ موسوی 320 گرمی

6,500 تومان 6,400 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

عسل طبیعی یک و یک 300 گرمی

21,000 تومان 20,800 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

مربای هویج مهرام 275 گرمی

4,800 تومان 4,700 تومان
حراج!
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای شاه توت موسوی 320 گرمی

11,000 تومان 10,850 تومان
حراج!
حراج!