حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

مربای هویج مهرام 300 گرمی

7,000 تومان 6,900 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

عسل طبیعی یک و یک 300 گرمی

20,500 تومان 20,400 تومان
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای انجیر موسوی 320 گرمی

8,100 تومان 7,950 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

مربای گل سرخ موسوی 320 گرمی

8,200 تومان 8,100 تومان
حراج!
16,000 تومان 15,900 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

حلواشکری ساده DELOCA دلوکا 50 گرمی

3,500 تومان 3,300 تومان
حراج!

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای شاه توت موسوی 320 گرمی

15,000 تومان 14,900 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

حلواشکری کاکائویی DELOCA دلوکا 50 گرمی

3,700 تومان 3,500 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

حلواشکری ساده DELOCA دلوکا 200 گرمی

13,200 تومان 13,000 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

شیره انگور 100% طبیعی DELOCA دلوکا 250 گرمی

10,500 تومان 10,400 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

معجون کنجدی خرمایی مزرعه 130 گرمی

18,000 تومان 17,900 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

شیره خرما 100% طبیعی DELOCA دلوکا 250 گرمی

8,000 تومان 7,900 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

حلواشکری پسته ای DELOCA دلوکا 200 گرمی

17,500 تومان 17,300 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

معجون کنجدی با روکش کاکائویی مزرعه 130 گرمی

18,000 تومان 17,900 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

حلواشکری پسته ای DELOCA دلوکا 50 گرمی

4,800 تومان 4,600 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

شیره توت 100% طبیعی DELOCA دلوکا 250 گرمی

12,000 تومان 11,900 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

شیره انجیر 100% طبیعی DELOCA دلوکا 250 گرمی

12,000 تومان 11,900 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

حلواشکری کاکائویی DELOCA دلوکا 200 گرمی

13,900 تومان 13,700 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
350 تومان 320 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
10,000 تومان 9,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

مربای هویج موسوی 320 گرمی

7,500 تومان 7,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
22,000 تومان 21,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
8,600 تومان 8,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
34,500 تومان 33,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

ارده ممتاز شابلی 500 گرمی

29,500 تومان 27,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
24,000 تومان 23,850 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

مربای بالنگ موسوی 320 گرمی

9,500 تومان 9,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
6,500 تومان 6,200 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
24,000 تومان 23,850 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
6,550 تومان 6,450 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
8,200 تومان 8,100 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
31,500 تومان 29,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
52,800 تومان 49,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
16,500 تومان 16,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

مربای هویج یک و یک 290 گرمی

6,400 تومان 6,300 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
19,500 تومان 19,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای هویج شانا 315گرمی

4,790 تومان 4,110 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
9,000 تومان 8,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
6,500 تومان 6,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

ارده ممتاز شابلی 800 گرمی

43,500 تومان 41,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
11,000 تومان 10,700 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
11,000 تومان 10,700 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای آلبالوی شیشه ای شانا 315گرمی

6,890 تومان 6,690 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای به معطر شانا 310گرمی

5,890 تومان 4,983 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای تمشک تازه شانا 310گرمی

8,990 تومان 8,130 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
97,500 تومان 95,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای شاه توت شانا 310گرمی

8,990 تومان 7,642 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

سس‌ها، ادویه‌ها و چاشنی‌ها

شیره خرما شیر رضا 900گرمی

7,200 تومان 5,688 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
6,300 تومان 6,100 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

حلوا ارده پسته ای شیر رضا 500 گرمی

13,500 تومان 10,665 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
19,000 تومان 18,850 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
35,500 تومان 35,350 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
13,575 تومان 13,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

شکلات صبحانه کرم کاکائو فندقی کاله 100 گرمی

6,500 تومان 6,450 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
10,000 تومان 9,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
16,000 تومان 15,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای بهار نارنج شانا 310گرمی

7,490 تومان 7,190 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای بالنگ شانا 315گرمی

5,290 تومان 4,479 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای آلبالوی شیشه ای شانا 570گرمی

12,990 تومان 12,190 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

حلوا ارده ممتاز شابلی اصل 500گرمی

6,300 تومان 4,977 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

حلوا ارده ممتاز شابلی اصل 800گرمی

10,200 تومان 8,058 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
16,000 تومان 15,600 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

حلوا ارده شیر رضا 787 گرمی

33,000 تومان 29,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

سس‌ها، ادویه‌ها و چاشنی‌ها

ارده ممتاز شابلی اصل 400گرمی

9,500 تومان 7,505 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
5,890 تومان 5,590 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
12,500 تومان 12,350 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
16,000 تومان 15,600 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

عسل کندو خوانسار 510 گرمی

37,950 تومان 37,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای بالنگ شانا 225 گرمی

3,490 تومان 2,820 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

حلوا ارده سنتی شیر رضا متوسط

8,500 تومان 6,715 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
19,200 تومان 18,950 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

سس‌ها، ادویه‌ها و چاشنی‌ها

شیره انگور شیر رضا 900گرمی

15,000 تومان 11,850 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
37,000 تومان 36,850 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
98,900 تومان 98,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای توت فرنگی شانا 310گرمی

5,490 تومان 4,337 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربا توت فرنگی چین چین 330گرمی

5,000 تومان 4,235 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای بالنگ فامیلا 300گرمی

4,975 تومان 3,930 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای توت فرنگی فامیلا 300گرمی

5,550 تومان 4,384 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

حلوا ارده شیر رضا 700گرمی

12,600 تومان 9,954 تومان
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
14,500 تومان 13,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

شکلات صبحانه کنجدی فرمند 900گرمی

19,000 تومان 15,010 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

مربای هویج مهرام 275 گرمی

6,800 تومان 6,700 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
31,890 تومان 27,890 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای آلبالو شهدین 300گرمی

5,450 تومان 4,305 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای به شهدین 300گرمی

5,700 تومان 4,503 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای هویج شهدین 300گرمی

3,950 تومان 3,122 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

حلواشکری شیر رضا 400گرمی

9,500 تومان 7,505 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

شکلات صبحانه نوتلا 350گرمی

17,000 تومان 13,430 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

حلوا ارده ممتاز شیر حسین 650گرمی

14,000 تومان 11,060 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای به اروم آدا 340گرمی

4,500 تومان 3,555 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای توت فرنگی بدر 350گرمی

6,600 تومان 5,990 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

حلوا ارده ممتاز ارادت 400 گرمی

15,000 تومان 13,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

ارده ممتاز ارادت 400 گرمی

22,000 تومان 21,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای توت فرنگی سان تین 290گرمی

4,490 تومان 3,990 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

عسل ، مربا و حلوا شکری

مربای توت فرنگی شانا 310گرمی

5,490 تومان 4,337 تومان