حراج!

تن ماهی

کنسرو تن ماهی جنوب مروا ۱۸۰ گرمی

740 تومانبازگشت نقدی
14,900 تومان 14,800 تومان
حراج!

تن ماهی

کنسرو تن ماهی در روغن سویا اویلا ۱۸۰ گرمی

640 تومانبازگشت نقدی
12,900 تومان 12,800 تومان
حراج!

تن ماهی

کنسرو تن ماهی در روغن بندر عباس 180 گرمی

720 تومانبازگشت نقدی
14,500 تومان 14,400 تومان
حراج!
حراج!

تن ماهی

کنسرو تن ماهی در روغن سویا فامیلا ۱۸۰گرمی

296 تومانبازگشت نقدی
14,990 تومان 14,800 تومان
حراج!

تن ماهی

تن ماهی در روغن دلپذیر ۱۸۰گرمی

740 تومانبازگشت نقدی
14,950 تومان 14,800 تومان
حراج!

تن ماهی

کنسرو تن ماهی در روغن مایع ساحل 180 گرمی

720 تومانبازگشت نقدی
14,500 تومان 14,400 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

تن ماهی

تن ماهی جنوب در روغن ایلیکا 180 گرمی

740 تومانبازگشت نقدی
14,900 تومان 14,800 تومان
حراج!