حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

کره پاستوریزه میهن 50 گرمی

2,300 تومان 2,250 تومان
حراج!
4,600 تومان 4,550 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
7,500 تومان 7,400 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
4,500 تومان 4,450 تومان
حراج!
10,800 تومان 10,750 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

ماست خیار کاله 750 گرمی

9,200 تومان 9,100 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

سس کارامل فرمند 500 گرمی

15,000 تومان 14,900 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

سس توت فرنگی فرمند 500 گرمی

15,000 تومان 14,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
5,600 تومان 5,550 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

کره پاستوریزه میهن 25 گرمی

1,175 تومان 1,150 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

شیر پرچرب ESL رامک 946 سی سی

6,000 تومان 5,950 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
2,400 تومان 2,350 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
4,500 تومان 4,450 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

شیر کاکائو ESL رامک 210 سی سی

3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
10,900 تومان 10,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
6,500 تومان 6,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
1,150 تومان 1,120 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
5,500 تومان 5,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
12,500 تومان 12,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

شیر کاکائو شیشه ای پگاه 485 سی سی

5,000 تومان 4,950 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
18,900 تومان 18,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
18,900 تومان 18,800 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

کره پاستوریزه پاک 50 گرمی

2,300 تومان 2,285 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
11,900 تومان 11,850 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
4,500 تومان 4,450 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

دسر موس تیرامیسو با کیک کاله 90 گرمی

5,000 تومان 4,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

شیر پرچرب فراپاستوریزه ESL کاله 955 میلی لیتری

6,000 تومان 5,950 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
11,500 تومان 11,450 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
2,800 تومان 2,750 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

کره پاستوریزه کاله 25گرمی

750 تومان 592 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان 7,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

ماست کم چرب رامک 1400 گرمی

9,000 تومان 8,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

شیر موز میهن 200 سی سی

3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
13,000 تومان 12,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
11,900 تومان 11,850 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان 7,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
4,500 تومان 4,450 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

شیر استریل پر چرب پگاه ۱لیتری

3,700 تومان 3,680 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

شیر طالبی میهن 200 سی سی

2,500 تومان 2,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

شیر استریل کم چرب پگاه ۱لیتری

3,200 تومان 3,175 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
4,500 تومان 4,450 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان 14,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

شیر نارگیل ESL رامک 210 سی سی

3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
2,800 تومان 2,750 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
2,800 تومان 2,750 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

سس فرانسوی مهرام 440 گرمی

8,300 تومان 8,200 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

شیر کاکائو شیشه ای کوچک پگاه 250 سی سی

3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
9,000 تومان 8,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
4,100 تومان 4,050 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
3,800 تومان 3,690 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
19,800 تومان 19,700 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
17,000 تومان 16,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

ماست بادمجان کاله 750 گرمی

10,500 تومان 10,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
2,800 تومان 2,750 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
9,200 تومان 9,100 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
13,200 تومان 13,100 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
2,500 تومان 2,450 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

شیر قهوه میهن 200 سی سی

2,500 تومان 2,450 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

سس شکلاتی فرمند 500 گرمی

15,000 تومان 14,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
9,200 تومان 9,100 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

شیر نارگیل میهن 200 سی سی

2,500 تومان 2,450 تومان
حراج!
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

شیر خرما میهن 200 سی سی

2,500 تومان 2,450 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
8,600 تومان 8,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
7,200 تومان 7,100 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
18,500 تومان 18,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
7,400 تومان 7,350 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
8,000 تومان 7,950 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
3,500 تومان 3,450 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

شیرموز غنی شده کاله 200 سی سی

2,250 تومان 2,200 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

کره پاستوریزه کاله 15گرمی

500 تومان 395 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

دوغ سون کاله 1.5 لیتری

7,200 تومان 7,100 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
6,100 تومان 6,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

سولاته کاپوچینو (شیر قهوه) کاله 250 میلی لیتری

7,000 تومان 6,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

کره پاستوریزه پاک 100 گرمی

4,500 تومان 4,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

شیر نیم چرب کوچک پگاه 200 سی سی

1,100 تومان 1,080 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

شیر زعفران طبیعی میهن 200 سی سی

2,500 تومان 2,450 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
4,000 تومان 3,860 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
10,500 تومان 9,990 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

شیر استریل نیم چرب پگاه ۱لیتری

3,000 تومان 2,370 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

خوراکی های اساسی

شیرموز رامک 200 سی سی

3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
6,500 تومان 6,450 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

سولاته کارامل ماکیاتو(شیر قهوه) کاله 250 میلی لیتری

7,000 تومان 6,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
12,000 تومان 11,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

سولاته موکا (شیر قهوه) کاله 250 میلی لیتری

7,000 تومان 6,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

سولاته اسپرسو (شیر قهوه) کاله 250 میلی لیتری

7,000 تومان 6,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
25,000 تومان 24,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
9,500 تومان 9,400 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

شیر کاکائو فرادما پگاه 1لیتری

5,500 تومان 5,460 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
8,700 تومان 8,600 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!