حراج!
حراج!

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

شیر کاکائو شیشه ای پگاه 485 سی سی

7,000 تومان
حراج!
حراج!

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

سولاته موکا (شیر قهوه) کاله 250 میلی لیتری

11,000 تومان 10,900 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

شیر نارگیل ESL رامک 210 سی سی

4,500 تومان 4,450 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

شیر پرچرب ESL رامک 946 سی سی

7,500 تومان 7,450 تومان
حراج!
15,000 تومان 14,900 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

شیر موز عالیس 200 میلی لیتری

3,850 تومان 3,750 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

شیر موز اسکوئر میهن 1 لیتری

13,500 تومان 13,400 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
3,850 تومان 3,750 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

سولاته اسپرسو (شیر قهوه) کاله 250 میلی لیتری

13,000 تومان 12,900 تومان
حراج!

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

شیر پرچرب فراپاستوریزه ESL کاله 955 میلی لیتری

7,500 تومان 7,450 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

شیر نیم چرب ESL رامک 946 سی سی

7,500 تومان 7,450 تومان
حراج!
14,000 تومان 13,900 تومان
حراج!
12,000 تومان 11,900 تومان