حراج!

خوراکی های اساسی

شیر پرچرب ESL رامک ۹۴۶ سی سی

5,700 تومان 5,650 تومان
حراج!
حراج!
5,400 تومان 5,350 تومان
حراج!

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

شیر نارگیل میهن ۲۰۰ سی سی

2,500 تومان 2,450 تومان
حراج!

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

شیر موز میهن ۲۰۰ سی سی

2,500 تومان 2,450 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
3,000 تومان 2,900 تومان
حراج!

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

شیر پرچرب فراپاستوریزه ESL کاله ۹۵۵ میلی لیتری

6,000 تومان 5,950 تومان
حراج!
حراج!

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

شیر خرما میهن ۲۰۰ سی سی

2,500 تومان 2,450 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

شیر طالبی میهن ۲۰۰ سی سی

2,500 تومان 2,400 تومان
حراج!
حراج!

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

سولاته اسپرسو (شیر قهوه) کاله ۲۵۰ میلی لیتری

7,000 تومان 6,900 تومان
حراج!

شیر ، شیر کاکائو و شیرهای طعم دار

شیر زعفران طبیعی میهن ۲۰۰ سی سی

2,500 تومان 2,450 تومان
حراج!
8,000 تومان 7,900 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

شیر قهوه میهن ۲۰۰ سی سی

2,500 تومان 2,450 تومان