حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی (اسپاگتی) ساده قطر 1.2 با آرد سمولینا تک ماکارون ۷۰۰ گرمی

189 تومانبازگشت نقدی
5,450 تومان 5,400 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی (اسپاگتی) 1.2 زر ماکارون ۷۰۰ گرمی

189 تومانبازگشت نقدی
5,450 تومان 5,400 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

نودل گوشت هاتی کار اگلستان 77 گرمی

102 تومانبازگشت نقدی
3,000 تومان 2,900 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی (اسپاگتی) ساده با قطر 1 تک ماکارون ۷۰۰ گرمی

189 تومانبازگشت نقدی
5,450 تومان 5,400 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

نودل مرغ هاتی کارا گلستان 77 گرمی

103 تومانبازگشت نقدی
3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

نودل گوجه فرنگی هاتی کارا گلستان 77 گرمی

102 تومانبازگشت نقدی
3,000 تومان 2,900 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

لازانیا نیمه آماده زر ماکارون ۳۰۰ گرمی

242 تومانبازگشت نقدی
7,000 تومان 6,900 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

نودل کاری هاتی کارا گلستان 77گرمی

102 تومانبازگشت نقدی
3,000 تومان 2,900 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی(اسپاگتی) 1.5 سبوس دار زر ماکارون 500 گرمی

126 تومانبازگشت نقدی
3,700 تومان 3,600 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی(اسپاگتی) غنی شده با ویتامین های گروه B زر ماکارون 500گرمی

172 تومانبازگشت نقدی
5,000 تومان 4,900 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

لازانیا نیمه آماده زر ماکارون 500 گرمی

413 تومانبازگشت نقدی
11,900 تومان 11,800 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی فرمی پیکولی (مته‌ای) زر ماکارون ۵۰۰گرمی

147 تومانبازگشت نقدی
4,250 تومان 4,200 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی فرمی پروانه ای زر ماکارون ۵۰۰گرمی

168 تومانبازگشت نقدی
4,900 تومان 4,800 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

رشته آشی سنتی زر ماکارون 500گرمی

130 تومانبازگشت نقدی
3,800 تومان 3,700 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

پنه ریگاته تک ماکارون 500 گرمی

152 تومانبازگشت نقدی
4,450 تومان 4,350 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی فرمی پروانه ای سبزیجات زر ماکارون ۵۰۰گرمی

189 تومانبازگشت نقدی
5,500 تومان 5,400 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی شلز سبزیجات زر ماکارون500گرمی

168 تومانبازگشت نقدی
4,900 تومان 4,800 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی فرمی پروانه ای فانتزی زر ماکارون ۵۰۰گرمی

168 تومانبازگشت نقدی
4,900 تومان 4,800 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی فرمی پیکولی مخلوط سبزیجات زر ماکارون ۵۰۰ گرمی

168 تومانبازگشت نقدی
4,900 تومان 4,800 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

نودالیت با طعم قارچ و پنیر (پیتزا) الیت 75 گرمی

102 تومانبازگشت نقدی
3,000 تومان 2,900 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

فوسیلی سبزیجات تک ماکارون 500 گرمی

182 تومانبازگشت نقدی
5,300 تومان 5,200 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

نودالیت با طعم گوشت 75 گرمی

103 تومانبازگشت نقدی
3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

فتوچینی (آشیانه ای) سبزیجات زر ماکارون 500 گرمی

259 تومانبازگشت نقدی
7,500 تومان 7,400 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

لازانیا با ادویه مخصوص تک ماکارون ۳۰۰ گرمی

277 تومانبازگشت نقدی
8,000 تومان 7,900 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی شلز تک ماکارون 500 گرمی

154 تومانبازگشت نقدی
4,450 تومان 4,400 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی پاستا نیمه آماده پیکولی با طعم کچاپ و سبزیجات تک ماکارون 180 گرمی

238 تومانبازگشت نقدی
6,900 تومان 6,800 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی پیکولی تک ماکارون 500گرمی

152 تومانبازگشت نقدی
4,450 تومان 4,350 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی پاستا نیمه آماده پروانه ای با طعم پیتزا و سبزیجات تک ماکارون 180 گرمی

238 تومانبازگشت نقدی
6,900 تومان 6,800 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی فرمی تالیاتله فنری زر ماکارون 500گرمی

154 تومانبازگشت نقدی
4,450 تومان 4,400 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی فوسیلی تک ماکارون 500 گرمی

152 تومانبازگشت نقدی
4,450 تومان 4,350 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی سبزیجات پروانه ای تک ماکارون ۵۰۰ گرمی

189 تومانبازگشت نقدی
5,500 تومان 5,400 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی جامبو شلز زر ماکارون 500 گرمی

347 تومانبازگشت نقدی
10,000 تومان 9,900 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

تک ماکارونی فیدلی(رشته سوپ) 500 گرمی

152 تومانبازگشت نقدی
4,450 تومان 4,350 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

رشته پلویی ترخینه 400 گرمی

263 تومانبازگشت نقدی
7,600 تومان 7,500 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی(اسپاگتی) سبزیجات 1.5 زر ماکارون 500 گرمی

189 تومانبازگشت نقدی
5,500 تومان 5,400 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

لازانیا سریع پخت شیاردار با ادویه مخصوص تک ماکارون 450 گرمی

452 تومانبازگشت نقدی
13,000 تومان 12,900 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

نودالت با طعم مرغ الیت 75 گرمی

102 تومانبازگشت نقدی
3,000 تومان 2,900 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی جامبو سدانو زر ماکارون 500

347 تومانبازگشت نقدی
10,000 تومان 9,900 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ورمیشل (رشته سوپ) آشیانه ای زر ماکارون 300 گرمی

168 تومانبازگشت نقدی
4,900 تومان 4,800 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی جامبو شلز (32*65) تک ماکارون 500 گرمی

343 تومانبازگشت نقدی
9,900 تومان 9,800 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

نودالیت با طعم سس گوجه فرنگی تند 75 گرمی

102 تومانبازگشت نقدی
3,000 تومان 2,900 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی میکس تک ماکارون 500 گرمی

152 تومانبازگشت نقدی
4,450 تومان 4,350 تومان
حراج!

3ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

نودل سبزیجات هاتی کارا گلستان 5 بسته 77 گرمی

522 تومانبازگشت نقدی
15,000 تومان 14,900 تومان