حراج!
حراج!
6,500 تومان 6,450 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

نان ساندویچ سه نان دو عددی

3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

رشته پلویی ترخینه ۴۰۰ گرمی

6,700 تومان 6,600 تومان
حراج!

ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

فوسیلی سبزیجات تک ماکارون ۵۰۰ گرمی

5,300 تومان 5,200 تومان
حراج!

ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

پنه ریگاته تک ماکارون ۵۰۰ گرمی

4,450 تومان 4,350 تومان
حراج!
حراج!

ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی پیکولی تک ماکارون ۵۰۰گرمی

4,450 تومان 4,350 تومان
حراج!
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

نودل گوجه فرنگی هاتی کارا گلستان ۷۷گرمی

3,000 تومان 2,900 تومان
حراج!
4,500 تومان 4,400 تومان