حراج!
حراج!
حراج!
3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

نان همبرگر سه نان دو عددی

2,000 تومان 1,950 تومان
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

نودل کاری هاتی کارا گلستان ۷۷گرمی

3,000 تومان 2,900 تومان
حراج!
حراج!

ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

فتوچینی (آشیانه ای) زر ماکارون ۳۰۰ گرمی

2,900 تومان 2,800 تومان
حراج!

ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

فتوچینی (آشیانه ای) زر ماکارون ۵۰۰ گرمی

6,850 تومان 6,800 تومان
حراج!

ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

فتوچینی (آشیانه ای) سبزیجات زر ماکارون ۵۰۰ گرمی

7,500 تومان 7,400 تومان
حراج!

ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی جامبو سدانو زر ماکارون ۵۰۰

10,000 تومان 9,900 تومان
حراج!

ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی(اسپاگتی) ۱.۵ زر ماکارون ۷۰۰ گرمی

5,200 تومان 5,150 تومان
حراج!
حراج!

ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی پیکولی تک ماکارون ۵۰۰گرمی

4,450 تومان 4,350 تومان
حراج!

ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

پنه ریگاته تک ماکارون ۵۰۰ گرمی

4,450 تومان 4,350 تومان
حراج!

ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

فوسیلی سبزیجات تک ماکارون ۵۰۰ گرمی

5,300 تومان 5,200 تومان
حراج!
حراج!
4,450 تومان 4,400 تومان
حراج!
حراج!
7,000 تومان 6,900 تومان