حراج!

لازانیا و انواع رشته

رشته آشی ممتاز سامان 400 گرمی

7,500 تومان 7,400 تومان
حراج!

لازانیا و انواع رشته

رشته پلویی ترخینه 400 گرمی

7,600 تومان 7,500 تومان
حراج!
حراج!

لازانیا و انواع رشته

رشته آشی زر ماکارون 500 گرمی

11,200 تومان 11,100 تومان
حراج!
حراج!
7,800 تومان 7,700 تومان
حراج!
حراج!
10,850 تومان 10,700 تومان