حراج!

خوراکی های اساسی

رشته آشی سنتی سمیه 500 گرمی

11,500 تومان 11,450 تومان
حراج!
11,950 تومان 11,900 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

رشته آشی ترخینه 400 گرمی

12,450 تومان 12,400 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
6,500 تومان 6,400 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

رشته پلویی ترخینه 400 گرمی

8,450 تومان 8,400 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

رشته آشی زر ماکارون 500 گرمی

11,200 تومان 11,100 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
6,000 تومان 5,900 تومان
حراج!
8,600 تومان 8,450 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
14,900 تومان 14,850 تومان