حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

نان همبرگر سه نان دو عددی

2,000 تومان 1,950 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی(اسپاگتی) رشته‌ای 2.5 زر ماکارون 500گرمی

3,700 تومان 3,600 تومان
حراج!
3,000 تومان 2,900 تومان
حراج!
7,000 تومان 6,900 تومان
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

نودل کاری هاتی کارا گلستان 77گرمی

3,000 تومان 2,900 تومان
حراج!

ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی(اسپاگتی) 1.5 زر ماکارون ۷۰۰ گرمی

5,450 تومان 5,400 تومان
حراج!

ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

پنه ریگاته تک ماکارون 500 گرمی

4,450 تومان 4,350 تومان
حراج!

ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

فتوچینی (آشیانه ای) سبزیجات زر ماکارون 500 گرمی

7,500 تومان 7,400 تومان
حراج!

ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

فوسیلی سبزیجات تک ماکارون 500 گرمی

5,300 تومان 5,200 تومان
حراج!
حراج!

ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی پیکولی تک ماکارون 500گرمی

4,450 تومان 4,350 تومان
حراج!
حراج!

ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی فرمی تالیاتله فنری زر ماکارون 500گرمی

4,450 تومان 4,400 تومان
حراج!

ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

فتوچینی (آشیانه ای) زر ماکارون 500 گرمی

6,850 تومان 6,800 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

رشته پلویی ترخینه 400 گرمی

7,600 تومان 7,500 تومان
حراج!

ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی جامبو سدانو زر ماکارون 500

10,000 تومان 9,900 تومان