حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

آش جو دلپذیر 485 گرمی

17,500 تومان 17,300 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

آش رشته دلپذیر 485 گرمی

18,500 تومان 18,300 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

آش دوغ دلپذیر 485 گرمی

17,500 تومان 17,350 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

رشته آشی سنتی سمیه 500 گرمی

11,500 تومان 11,450 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

رشته آشی سنتی ملک ماه 500 گرمی

11,950 تومان 11,900 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی فرمی زنگوله ای تک ماکارون ۵۰۰ گرمی

8,990 تومان 8,950 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی (اسپاگتی) 1.2 ساوین 700 گرمی

8,600 تومان 8,500 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی آلفابت تک ماکارون 500 گرمی

6,500 تومان 6,450 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی تورتیلیونی تک ماکارون 500 گرمی

8,990 تومان 8,950 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی حلزونی تک ماکارون 500 گرمی

8,990 تومان 8,900 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

رشته آشی ترخینه 400 گرمی

12,450 تومان 12,400 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

نودالت با طعم قارچ الیت 75 گرمی

6,000 تومان 5,900 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی(اسپاگتی) 1.5 سبوس دار زر ماکارون 700 گرمی

7,800 تومان 7,700 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی پروانه ای تک ماکارون ۵۰۰ گرمی

9,990 تومان 9,900 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی میکس تک ماکارون 500 گرمی

8,990 تومان 8,900 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی فرمی مته‌ای زر ماکارون ۵۰۰ گرمی

7,360 تومان 7,300 تومان
حراج!
25,900 تومان 25,750 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی شلز تک ماکارون 500 گرمی

8,990 تومان 8,900 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی فرمی پروانه ای زر ماکارون ۵۰۰ گرمی

8,990 تومان 8,900 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

رشته آشی ممتاز تک ماکارون 500 گرمی

11,900 تومان 11,750 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

رشته آشی ممتاز سامان 400 گرمی

10,500 تومان 10,350 تومان
حراج!
حراج!
7,360 تومان 7,300 تومان
حراج!
11,900 تومان 11,750 تومان
حراج!
7,100 تومان 7,000 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی فرمی تالیاتله فنری زر ماکارون 500گرمی

6,400 تومان 6,300 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ورمیشل (رشته سوپ) آشیانه ای زر ماکارون 500گرمی

12,950 تومان 12,850 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

نودالیت با طعم باربیکیو 75 گرمی

6,000 تومان 5,900 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

رشته پلویی ترخینه 400 گرمی

8,450 تومان 8,400 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

نودالیت با طعم سبزیجات 75 گرمی

6,000 تومان 5,900 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی سبزیجات پروانه ای تک ماکارون ۵۰۰ گرمی

12,900 تومان 12,850 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی شلز سبزیجات زر ماکارون 500 گرمی

9,300 تومان 9,200 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی(اسپاگتی) سبزیجات 1.5 زر ماکارون 500 گرمی

10,600 تومان 10,500 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی (اسپاگتی) 1.2 زر ماکارون ۷۰۰ گرمی

8,600 تومان 8,550 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

نودل گوجه فرنگی هاتی کارا گلستان 77 گرمی

5,000 تومان 4,900 تومان

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

نودل کاری هاتی کارا گلستان 77 گرمی

5,000 تومان

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

نودل مرغ هاتی کارا گلستان 77 گرمی

6,000 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

رشته آشی زر ماکارون 500 گرمی

11,200 تومان 11,100 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

فتوچینی (آشیانه ای) سبزیجات زر ماکارون 500 گرمی

14,950 تومان 14,900 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

فتوچینی (آشیانه ای) زر ماکارون 500 گرمی

12,000 تومان 11,900 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

لازانیا نیمه آماده زر ماکارون 500 گرمی

22,500 تومان 22,350 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

نودالت با طعم مرغ الیت 75 گرمی

6,000 تومان 5,900 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی 1.5 زر ماکارون ۷۰۰ گرمی

8,600 تومان 8,450 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی پیکولی تک ماکارون 500 گرمی

8,990 تومان 8,900 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی شلز سبزیجات تک ماکارون 500 گرمی

8,490 تومان 8,450 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی فوسیلی تک ماکارون 500 گرمی

8,990 تومان 8,950 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی گراندی تک ماکارون 500 گرمی

8,990 تومان 8,900 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ماکارونی فوسیلی سبزیجات تک ماکارون 500 گرمی

8,490 تومان 8,450 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

لازانیا نیمه آماده زر ماکارون ۳۰۰ گرمی

14,900 تومان 14,850 تومان