حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

آش جو دلپذیر 485 گرمی

17,500 تومان 17,300 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

آش رشته دلپذیر 485 گرمی

18,500 تومان 18,300 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

آش دوغ دلپذیر 485 گرمی

17,500 تومان 17,300 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

رشته آشی سنتی سمیه 500 گرمی

11,500 تومان 11,450 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

رشته آشی سنتی ملک ماه 500 گرمی

11,950 تومان 11,900 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

رشته آشی ترخینه 400 گرمی

12,450 تومان 12,400 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

رشته آشی ممتاز تک ماکارون 500 گرمی

11,900 تومان 11,750 تومان
حراج!
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

رشته آشی ممتاز سامان 400 گرمی

6,500 تومان 6,400 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

ورمیشل (رشته سوپ) آشیانه ای زر ماکارون 500گرمی

12,950 تومان 12,850 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

رشته پلویی ترخینه 400 گرمی

8,450 تومان 8,400 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

رشته آشی زر ماکارون 500 گرمی

11,200 تومان 11,100 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

لازانیا نیمه آماده زر ماکارون 500 گرمی

22,500 تومان 22,350 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

فیدلی(رشته سوپ) تک ماکارون 500 گرمی

8,990 تومان 8,900 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

لازانیا نیمه آماده زر ماکارون ۳۰۰ گرمی

14,900 تومان 14,850 تومان