حراج!
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

نودالت با طعم قارچ الیت 75 گرمی

6,000 تومان 5,900 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

رشته آشی ممتاز تک ماکارون 500 گرمی

11,900 تومان 11,750 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

نودالیت با طعم باربیکیو 75 گرمی

6,000 تومان 5,900 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

نودالیت با طعم سس گوجه فرنگی تند 75 گرمی

6,000 تومان 5,900 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

نودالیت با طعم سبزیجات 75 گرمی

6,000 تومان 5,900 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

نودل گوجه فرنگی هاتی کارا گلستان 77 گرمی

5,000 تومان 4,900 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

نودل سبزیجات هاتی کارا گلستان 77 گرمی

6,000 تومان 5,900 تومان

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

نودل کاری هاتی کارا گلستان 77 گرمی

5,000 تومان

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

نودل مرغ هاتی کارا گلستان 77 گرمی

6,000 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

نودالت با طعم مرغ الیت 75 گرمی

6,000 تومان 5,900 تومان
حراج!

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

نودالیت با طعم قارچ و پنیر (پیتزا) الیت 75 گرمی

6,000 تومان 5,900 تومان

0ماکارونی، لازانیا و انواع رشته

نودل گوشت هاتی کار اگلستان 77 گرمی

6,000 تومان