حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
10,850 تومان 10,750 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
11,900 تومان 11,800 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

الویه مرغ نامی نو 500 گرمی

15,500 تومان 15,400 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

فلافل کاله پمینا 330 گرمی

12,500 تومان 12,400 تومان
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

کنسرو عدسی دلپذیر 420 گرمی

8,800 تومان 8,700 تومان
حراج!
حراج!
15,500 تومان 15,400 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!