حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

نان همبرگر سه نان دو عددی

2,000 تومان 1,950 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

نان شکلات سه نان 100 گرمی

2,000 تومان 1,975 تومان
حراج!
3,000 تومان 2,900 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

نان جو دوسر سه نان 540 گرمی

9,000 تومان 8,950 تومان
حراج!
7,000 تومان 6,900 تومان
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

نودل کاری هاتی کارا گلستان 77گرمی

3,000 تومان 2,900 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

الویه مرغ نامی نو 200 گرمی

6,000 تومان 5,900 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

الویه مرغ نامی نو 500 گرمی

12,000 تومان 11,800 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

کنسرو عدسی دلپذیر 420 گرمی

6,500 تومان 6,400 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
12,000 تومان 11,800 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

فلافل کاله پمینا 330 گرمی

11,500 تومان 11,400 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

قارچ هاگ بسته بندی 400 گرمی

12,000 تومان 11,900 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

رشته پلویی ترخینه 400 گرمی

7,600 تومان 7,500 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
20,500 تومان 20,350 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

سوپ جو الیت 4نفره 68 گرمی

5,000 تومان 4,900 تومان
حراج!
حراج!

غذاهای پروتئینی و آماده

میگو خام منجمد کاله 500 گرمی

93,500 تومان 92,500 تومان
حراج!
حراج!