حراج!
6,500 تومان 6,450 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

نان ساندویچ سه نان دو عددی

3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
12,000 تومان 11,800 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

الویه مرغ نامی نو ۵۰۰ گرمی

12,000 تومان 11,800 تومان
حراج!
18,400 تومان 18,300 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!