حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

نان همبرگر سه نان دو عددی

2,000 تومان 1,950 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
12,000 تومان 11,800 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
18,400 تومان 18,300 تومان
حراج!