حراج!
حراج!
70,800 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

انواع سوسیس کوکتل ژامبون کالباس

کاله برگر 100% گوشت منجمد پمینا 400 گرمی

98,500 تومان

انواع سوسیس کوکتل ژامبون کالباس

همبرگر ویژه 80% گوشت کاله پمینا 400 گرمی

66,900 تومان
حراج!