حراج!

انواع سوسیس کوکتل ژامبون کالباس

کالباس 90% گوشت قرمز و مرغ (بیکن) گوشتیران 300 گرمی

79,770 تومان 79,700 تومان
حراج!
51,750 تومان 51,600 تومان
حراج!
74,700 تومان 74,600 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

انواع سوسیس کوکتل ژامبون کالباس

سوسیس هات داگ 70% گوشت قرمز سولیکو کاله 1 کیلویی

115,000 تومان 114,900 تومان
حراج!

انواع سوسیس کوکتل ژامبون کالباس

سوسیس کوکتل انگشتی 80% گوشت کاله سولیکو 500 گرمی

56,000 تومان 55,900 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

انواع سوسیس کوکتل ژامبون کالباس

سوسیس آلمانی سولیکو 40% گوشت مرغ کاله 1 کیلویی

57,000 تومان 56,900 تومان
حراج!
حراج!
33,000 تومان 32,900 تومان

انواع سوسیس کوکتل ژامبون کالباس

کاله برگر 100% گوشت منجمد پمینا 400 گرمی

75,000 تومان
حراج!
40,000 تومان 39,900 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
31,000 تومان 30,900 تومان
حراج!

انواع سوسیس کوکتل ژامبون کالباس

همبرگر ویژه 80%گوشت کاله پمینا 400 گرمی

63,000 تومان 62,900 تومان

انواع سوسیس کوکتل ژامبون کالباس

کالباس قارچ و مرغ کاله سولیکو 300 گرمی

43,000 تومان
حراج!