حراج!

تن ماهی

کنسرو تن ماهی جنوب مروا ۱۸۰ گرمی

740 تومانبازگشت نقدی
14,900 تومان 14,800 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

الویه کالباس نامی نو 200 گرمی

118 تومانبازگشت نقدی
6,000 تومان 5,900 تومان
حراج!

تن ماهی

کنسرو تن ماهی در روغن بندر عباس 180 گرمی

720 تومانبازگشت نقدی
14,500 تومان 14,400 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

ناگت مرغ 70% گوشت مرغ حدود 14 قطعه کاله پمینا 300 گرمی

308 تومانبازگشت نقدی
15,500 تومان 15,400 تومان
حراج!
حراج!

تن ماهی

کنسرو تن ماهی در روغن سویا فامیلا ۱۸۰گرمی

296 تومانبازگشت نقدی
14,990 تومان 14,800 تومان
حراج!

تن ماهی

تن ماهی در روغن دلپذیر ۱۸۰گرمی

740 تومانبازگشت نقدی
14,950 تومان 14,800 تومان
حراج!

تن ماهی

کنسرو تن ماهی در روغن مایع ساحل 180 گرمی

720 تومانبازگشت نقدی
14,500 تومان 14,400 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

فیله مرغ منجمد (مازه) فیله سولیکو کاله 900 گرمی

875 تومانبازگشت نقدی
45,000 تومان 43,750 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

کالباس قارچ و مرغ کاله سولیکو 300 گرمی

280 تومانبازگشت نقدی
14,200 تومان 14,000 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

ساندویچ کلاب کالباس مرغ نامی نو 150 گرمی

150 تومانبازگشت نقدی
7,600 تومان 7,500 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

ساندویچ فیله مرغ نامی نو 130 گرمی

138 تومانبازگشت نقدی
7,000 تومان 6,900 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

کراکت مرغ و پنیر کاله پمینا 390 گرمی

448 تومانبازگشت نقدی
22,500 تومان 22,400 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

الویه کالباس نامی نو 500 گرمی

236 تومانبازگشت نقدی
12,000 تومان 11,800 تومان
حراج!

تن ماهی

تن ماهی جنوب در روغن ایلیکا 180 گرمی

740 تومانبازگشت نقدی
14,900 تومان 14,800 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

کالباس کراکف دودی پنیری 60% گوشت قرمزکاله سولیکو 300 گرمی

288 تومانبازگشت نقدی
14,500 تومان 14,400 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سالاد ماکارونی با مرغ (پاستا) نامی نو 500 گرمی

236 تومانبازگشت نقدی
12,000 تومان 11,800 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سمبوسه گوشت منجمد کاله پمینا 450 گرمی

354 تومانبازگشت نقدی
18,000 تومان 17,700 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

سالاد ماکارونی با مرغ (پاستا) نامی نو 200 گرمی

118 تومانبازگشت نقدی
6,000 تومان 5,900 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

فیله مرغ سوخاری منجمد کاله پمینا 400 گرمی

517 تومانبازگشت نقدی
26,000 تومان 25,850 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

ران کامل مرغ ممتاز منجمد فیله سولیکو کاله 900 گرمی

536 تومانبازگشت نقدی
27,900 تومان 26,800 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

ناگت گوشت 70% کاله پمینا 300 گرمی

288 تومانبازگشت نقدی
14,500 تومان 14,400 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

میگو سوخاری منجمد کاله پمینا 300 گرمی

587 تومانبازگشت نقدی
29,500 تومان 29,350 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

ژامبون 90% گوشت مرغ دودی سولیکو کاله 300 گرمی

366 تومانبازگشت نقدی
18,400 تومان 18,300 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

همبرگر ویژه 80%گوشت کاله پمینا 400 گرمی

567 تومانبازگشت نقدی
28,500 تومان 28,350 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

پیتزا آماده مخلوط کاله پمینا سایز متوسط 360 گرمی

435 تومانبازگشت نقدی
21,900 تومان 21,750 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

جوجه کباب تندوری ماسالا کاله پمینا 800 گرمی

687 تومانبازگشت نقدی
34,500 تومان 34,350 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

شنیسل ران مرغ منجمد فرمینگ کاله پمینا 420 گرمی

407 تومانبازگشت نقدی
20,500 تومان 20,350 تومان
حراج!
18,400 تومان 18,300 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

کاله برگر 90% گوشت منجمد پمینا 400 گرمی

778 تومانبازگشت نقدی
39,200 تومان 38,900 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

خوراک جوجه کباب استرال یک و یک 200 گرمی

1,248 تومانبازگشت نقدی
25,200 تومان 24,950 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

کباب ترکی گوشت و سبزیجات منجمد کاله پمینا 400 گرمی

577 تومانبازگشت نقدی
29,100 تومان 28,850 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

جوجه کباب فسنجانی منجمد کاله پمینا 800 گرمی

598 تومانبازگشت نقدی
30,000 تومان 29,900 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

خوراک مرغ استرال یک و یک 285 گرمی

1,068 تومانبازگشت نقدی
21,500 تومان 21,350 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

شنیتسل سینه مرغ منجمد 10 عددی کاله پمینا 1350 گرمی

1,490 تومانبازگشت نقدی
75,000 تومان 74,500 تومان