حراج!
حراج!
حراج!

انواع سوسیس کوکتل ژامبون کالباس

سوسیس کوکتل انگشتی 80% گوشت کاله سولیکو 500 گرمی

59,800 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
34,800 تومان

انواع سوسیس کوکتل ژامبون کالباس

کاله برگر 100% گوشت منجمد پمینا 400 گرمی

93,500 تومان
حراج!
42,400 تومان
حراج!
حراج!
33,400 تومان
حراج!

انواع سوسیس کوکتل ژامبون کالباس

همبرگر ویژه 80%گوشت کاله پمینا 400 گرمی

67,400 تومان

انواع سوسیس کوکتل ژامبون کالباس

کالباس قارچ و مرغ کاله سولیکو 300 گرمی

45,500 تومان
حراج!