حراج!
3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
10,850 تومان 10,750 تومان
حراج!
حراج!
11,900 تومان 11,800 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

فلافل کاله پمینا 330 گرمی

12,500 تومان 12,400 تومان
حراج!
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

کنسرو عدسی دلپذیر 420 گرمی

8,800 تومان 8,700 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
15,500 تومان 15,400 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
16,000 تومان 15,900 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

رشته پلویی ترخینه 400 گرمی

7,600 تومان 7,500 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

سوپ جو الیت 4نفره 68 گرمی

5,000 تومان 4,900 تومان
حراج!