حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

نان همبرگر سه نان دو عددی

2,000 تومان 1,950 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

نان شکلات سه نان 100 گرمی

2,000 تومان 1,975 تومان
حراج!
حراج!
3,000 تومان 2,900 تومان
حراج!
7,000 تومان 6,900 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

نان جو دوسر سه نان 540 گرمی

9,000 تومان 8,950 تومان
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

نودل کاری هاتی کارا گلستان 77گرمی

3,000 تومان 2,900 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

کنسرو عدسی دلپذیر 420 گرمی

6,500 تومان 6,400 تومان
حراج!
12,000 تومان 11,800 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

فلافل کاله پمینا 330 گرمی

11,500 تومان 11,400 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

کنسرو عدسی بهروز 410 گرمی

6,000 تومان 5,900 تومان
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

رشته پلویی ترخینه 400 گرمی

7,600 تومان 7,500 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!