حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
40,000 تومان 35,000 تومان
حراج!
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

کلوچه بزرگ سبز مخصوص ناخونک 500 گرمی

15,000 تومان 14,800 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

کیک قلبی پروبیوتیک دوقلو درنا 70 گرمی

3,000 تومان 2,850 تومان
حراج!
12,000 تومان 11,900 تومان
حراج!
11,000 تومان 10,850 تومان
حراج!
حراج!

آب معدنی و عرقیات

عرق کاسنی سمیه 240 گرمی

8,000 تومان 7,950 تومان
حراج!

آب معدنی و عرقیات

عرق بیدمشک سمیه 240 گرمی

10,500 تومان 10,350 تومان
حراج!

آب معدنی و عرقیات

عرق شاهتره سمیه 240 گرمی

8,000 تومان 7,950 تومان
حراج!

آب معدنی و عرقیات

عرق نعنا سمیه 290 گرمی

8,400 تومان 8,350 تومان
حراج!

آبلیمو ، آبغوره و سرکه

شربت سکنجبین سمیه 650 گرمی

17,000 تومان 16,850 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

بیسکویت پذیرایی مخصوص ناخونک 800 گرمی

25,000 تومان 24,850 تومان
حراج!

بیسکویت، کیک، شکلات و ادامس

کلوچه بزرگ موزی زرد ناخونک 500 گرمی

15,000 تومان 14,800 تومان
حراج!
حراج!