21%-

دسر ، ژله و پودر کیک

پودر ژله شاه توت جلید

1,950 تومان 1,540 تومان
13%-
2,300 تومان 1,990 تومان
13%-

دسر ، ژله و پودر کیک

پودر ژله تمشک جلید

2,300 تومان 1,990 تومان
13%-
2,300 تومان 1,990 تومان
21%-

دسر ، ژله و پودر کیک

ژله آلوئه ورا ملک

2,200 تومان 1,738 تومان
27%-

دسر ، ژله و پودر کیک

پودر ژله پرتقال جلید

1,950 تومان 1,420 تومان
21%-

دسر ، ژله و پودر کیک

پودر ژله آناناس جلید

2,300 تومان 1,817 تومان
21%-

دسر ، ژله و پودر کیک

پودر ژله هلو جلید

2,300 تومان 1,817 تومان
35%-
2,300 تومان 1,500 تومان
21%-

دسر ، ژله و پودر کیک

پودر ژله موز جلید

2,300 تومان 1,817 تومان
21%-
2,300 تومان 1,817 تومان
21%-

دسر ، ژله و پودر کیک

پودر ژله توت فرنگی جلید

2,300 تومان 1,817 تومان