حراج!
حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلوچه ترش مزمز 55 گرمی

2,000 تومان 1,950 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلبالو خشکه مزمز 60 گرمی

3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلبالوچه جنگلی 90 گرمی

6,000 تومان 5,900 تومان
حراج!

لواشک و آلوچه

آلوچه جنگلی 65 گرمی

2,500 تومان 2,400 تومان