حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلبالو خشکه مزمز 35 گرمی

3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلبالو وکیوم جنگلی 50 گرمی

4,000 تومان 3,900 تومان
حراج!
حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلوچه ترش مزمز 55 گرمی

3,000 تومان 2,900 تومان
حراج!
6,000 تومان 5,950 تومان