حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلوچه ترش مزمز ۵۵ گرمی

1,500 تومان 1,450 تومان
حراج!

ترشی ها و شوری ها

آلبالو خشکه مزمز ۸۰ گرمی

3,000 تومان 2,950 تومان
حراج!

آب معدنی و عرقیات

تخم شربتی بسته ۱۰۰ گرمی

7,000 تومان 6,000 تومان
حراج!

آب معدنی و عرقیات

خاکشیر بسته ۱۰۰ گرمی

7,000 تومان 6,000 تومان
حراج!

خشکبار و آجیل بسته ای

کشمش پلویی خورشید شهر ۳۰۰ گرمی

15,700 تومان 15,500 تومان