حراج!
51,600 تومان
حراج!
74,600 تومان
حراج!

انواع سوسیس کوکتل ژامبون کالباس

کلاسیک برگر 100% گوشت پمینا کاله 4عددی بسته 500 گرمی

83,300 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!

خوراکی های اساسی

کباب لقمه ب.آ 400 گرمی

52,900 تومان
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
34,800 تومان

انواع سوسیس کوکتل ژامبون کالباس

کاله برگر 100% گوشت منجمد پمینا 400 گرمی

93,500 تومان
حراج!

خوراکی های اساسی

فلافل کاله پمینا 330 گرمی

22,900 تومان
حراج!
42,400 تومان
حراج!
33,400 تومان
حراج!

انواع سوسیس کوکتل ژامبون کالباس

همبرگر ویژه 80%گوشت کاله پمینا 400 گرمی

67,400 تومان
حراج!