حراج!
حراج!
27,850 تومان 26,800 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

کالباس قارچ و مرغ کاله سولیکو ۳۰۰ گرمی

12,800 تومان 12,700 تومان
حراج!
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

نان پیتزا ۱+۴ عددی پمینا کاله ۴۸۰ گرمی

5,900 تومان 5,750 تومان
حراج!
حراج!
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

میگو سوخاری منجمد کاله پمینا ۳۰۰ گرمی

24,500 تومان 23,500 تومان
حراج!
14,500 تومان 14,400 تومان
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

فلافل کاله پمینا ۳۳۰ گرمی

8,700 تومان 8,600 تومان
حراج!
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

کراکت مرغ و پنیر کاله پمینا ۳۹۰ گرمی

21,500 تومان 21,300 تومان
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

خمیر پیراشکی کاله پمینا ۱۵ عددی

6,900 تومان 6,700 تومان
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

کباب کوبیده منجمد کاله پمینا ۴۷۰ گرمی

19,000 تومان 18,200 تومان
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

جوجه کباب زعفرانی کاله پمینا ۸۰۰ گرمی

27,000 تومان 26,500 تومان
حراج!

غذاهای آماده و نیمه آماده

فلافل پنیری منجمد کاله پمینا ۳۳۰ گرمی

11,200 تومان 11,100 تومان