پنیر کبابی (هالومی) ۲۸% چربی کاله ۴۵۰ گرمی

32,500 تومان 32,000 تومان

موجود در انبار