آرشیو برچسب های: مواد غذایی

۵ راهکار کلیدی برای سلامت مواد غذایی

▪ رعایت نظافت و پاکیزگی دستهای خود را پیش از دست زدن به مواد غذایی و در طول آماده سازی آن به دقت بشوئید. پس از استفاده از سرویس بهداشتی دستهای خود را بشوئید. تمامی سطوح آشپزخانه و وسائلی که در تماس با غذا هستند را به دقت شسته و تمیز نمائید. آشپزخانه (و محل […]